Advertisement

Yeni "Toplu İş İlişkileri" yasamıza göre bazı yeni haklar ve örgütlenme kolaylıkları var. İsterdim ki sendikalar bunu halka duyuracak ve örgütlenmeyi hızlandıracak yöntemleri denesinler. Mesela TV'lere kamu spotu hazırlatsınlar.

İŞTE YENİLİKLER VE SENDİKAL HAKLAR
■ 7 kişi sendika kurabilecek
Kanun gereğince, sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişilik olacak.
■ Sendika kurmak izne tabi değil
Dileyen 7 işçi veya işveren çalıştıkları-faaliyette bulundukları işkolu bazında sendika kurabilecekler ve kurma izni için herhangi bir makamın onayı olmayacak.
Sendikalar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanacaklar.
Vali, tüzük ve kurucuların listesini 15 gün içerisinde bakanlığa gönderecek ve bakanlık da kuruluşun adını, merkezini ve tüzüğünü 15 gün içinde internet ortamında ilan edecek.
15 yaşının tamamlamış her işçi sendikalara üye olabilecek.
■ Birden çok sendikaya üyelik serbest
Anayasa'da en son yapılan değişiklikle referandumda kabul edilen duruma göre, aynı işkolunda olmamak kaydıyla, işçi veya işverenler farklı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olabilecekler. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlerin işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilirler. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılacak.
■ Sendikaya üyelik e-devlet şifresiyle
Yeni kanun gereğince, sendikaya üye olmak için notere gitmek, noter parası vermek, üyelikten çıkmak için de notere gitmek, para ödemek devri sona eriyor. Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulüyle olacak. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılacak. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açabilecekler. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte kazanılmış sayılacak. Üyelikten ayrılma da şifreyle olacak. Bu arada yıllarca süren işkolu itiraz davaları da artık yetki alınmış TİS'ler için bekletici sebep olmaktan çıkıyor.


Ülke barajında yüzde 3'ü isteyen Hak-İş değilmiş

Dün bu gazetede okudunuz, sıfıra yakın (binde 5) gibi Çalışma Bakanlığı'ndan çıkan "Toplu İş İlişkileri Yasa" Tasarısı, Bakanlar Kurulu'ndan TBMM'ye sevk edilirken yüzde 3 olarak gitti ve TBMM'den de yüzde 3 barajlı olarak geçti. Ardından Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlar için baraj yüzde 1, yeni kurulacaklar için ise yüzde 3 oldu. Yine dün CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir'in konuğuydum ve "Yüzde 3'ü Hak-İş ile Türk-İş istedi" dedim. Programa canlı bağlanan Hak-İş Başkanı da "Hayır biz istemedik" dedi. Hafızam beni yanılttı, şimdi büromdayım ve notlarıma baktım. Gerçekten Hak-İş barajın "sıfır" olması için Başbakan'a bile çıkmış ama Başbakan, Hak-İş yerine Türk-İş ile TOBB'un talebi olan yüzde 3'ü tercih etmiş. Yanılan hafızam sebebiyle Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Hak-İş'lilerden özür dilerim.