Advertisement

İşyerlerinde denetim yapıp çalışanların sigortasının var olup olmadığını sadece kamu denetim elemanları ve SGK denetim elemanları tespit edebilir. Polis memurları tarafından düzenlenen tutanaklar sadece ihbar olabilir, tespit sayılamaz

Ali Bey, 2 hafta önce mağazama gelen polislerle tartıştık, sonrasında karakoldan gelen polisler işyerimde müşteri ve çalışan kim varsa tutanak düzenlediler. Ardından bugün SGK bana, "Sigortasız işçi çalıştırıyorsun" diye ceza göndermiş. Sigortasız dedikleri isimlere baktım tanımadığım kişiler, bunlar sanırım o sırada müşteri olarak gelenler olmalı. Ben şimdi ne yapacağım, mağazama gelen kişileri de SSK'lı mı yapacağım? Ne olur ismimi ve adresimi yayınlamayın, korkuyorum. ■ İsmi saklı
Sayın okurum, geçmiş olsun, korkunuzu da anlıyorum, isminizi kesinlikle yayınlamam ve kimseye de vermem. Olayınıza gelince, yapılan iş yani SGK'nın size ceza göndermesi tamamen yasadışıdır. Şimdi size gelen ceza tebligatı için en geç 15 gün içinde SGK'ya itiraz edin, ardından itirazınız reddedilirse de hemen idare mahkemesinde dava edin. Benzer bir olayda idare mahkemesi, polislerce düzenlenen tutanakla işverenlere ceza kesilemeyeceğini hüküm altına almıştır.

SGK'NIN CEZASINI MAHKEME KALDIRDI
Benzer olayda, Pendik'te bulunan minibüslerde çalışan kişileri tespit eden polisler tuttukları tutanakları SGK'ya göndermişler, SGK'da bütün minibüslere ceza kesmişti. Olayın idare mahkemesine sirayet etmesiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi aşağıda özetini vereceğim karara imza attı ve cezaların tamamını kaldırdı. Zira olması gereken, polisten gelen tutanakları SGK'nın ihbar kabul edip, kendi denetim elemanlarını konuyu incelemesi için görevlendirmesiydi. SGK işini eksik yaptığından, verilen ceza yargı tarafından iptal edilmiştir.

HUKUKİ GÖRÜLMEDİ
"İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin E.2012/1285 sayılı kararında; 5510 Sayılı Kanun'un 59. Maddesi uyarınca kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimler ve incelemeler sırasında sigortasız çalıştırılanların tespiti halinde kuruma bildirilmesi yükümlülüğüne yer verildiği ve KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 4. Maddesi'nin (d) fıkrasında belirtilen anlamda denetim sıfatına haiz olmayan polis memuru tarafından düzenlenen (bilgisayar çıktısı) belgeler esas alınmak suretiyle başkaca geçerli tespit bulunmaksızın hizmet ihyası ile ilgili idari para cezası kesilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir."

 

Çocuklarını silah olarak kullanan boşanmış kadınlara tedbir geliyor

Boşanan, özellikle kocası tarafından boşanma davası açılan kadının, velayeti kendisine verilen çocuğu babasına göstermeyip istekleri için silah olarak kullandığı bir gerçektir. Buna karşılık baba icraya gittiğinde de her seferinde 500 liraya yakın masrafla çocuğunu görebilmekte, çocuk da babasını görebilmektedir. İşte bu durumu düzeltmek için İcra ve İflas Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmektedir.
"MADDE 1-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 115'nci maddesinin 'b' fıkrasından sonra gelmek üzere 115 (c) maddesi eklenmiştir.
25'inci madde hükmüne göre gerçekleştirilmek istenen çocuğun teslimine dair mahkeme ilamının icrası her türlü harç ve masraftan muaftır."