Advertisement

1.10.2008 günü yürürlüğe giren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince SGK, vergi mükellefi veya şirket ortaklarından emekli olanlar ile emekli olamayanlar arasında çifte standart uygulayıp ikiyüzlülük yapıyor. 1.10.2008 günü öncesinden beri vergi mükellefi veya şirket ortağı olanlardan "Ben Bağ-Kur (4/B) sigortalısı olmak istiyorum" diyenlere, "Hayır sadece 1.10.2008 günü ve sonrası dönem için seni Bağ-Kur'lu yaparım, geçmiş dönemlerini Bağ-Kur'lu yapmam" diyor. "İstersen git mahkemeye, hakkını orada ara" diyor.

EMEKLİ PRİMİ ÖDEMEK İSTEMEYENDEN ZORLA ALIYOR
İş emeklilerden haraç gibi SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödemesine gelince ise "1.10.2008 günü öncesindeki vergi veya şirket ortağı olduğun süreler için de sana SGDP borcu çıkardım, hepsini öde, ödemezsen de icrayla emekli aylığından her ay keserim" diyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesi, birinci fıkrasının (b) bendi gereği eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı olması gereken, ister SSK, ister Bağ-Kur, isterse de emekli sandıklarından emekli olanlardan, emekli olmayana kapıyı gösteren, onlara sosyal güvenlik hakkını vermeyen SGK, bu kişiler emekli iseler bu sefer 2003 yılından itibaren Bağ-Kur sigortalısı sayıp SGDP borcu çıkarmaktadır.


Uygulanmayan grev veya lokavt bir anlam ifade etmez

Ali Bey size birkaç sorum olacak, yardımcı olursanız çok memnun olurum. Metal sektöründe çalışıyorum; bildiğiniz gibi sendikamız (Türk Metal) grev kararı aldı, buna karşılık MESS de lokavt kararı aldı. İşveren lokavt kararı alırsa ne olur? İşten mi çıkarılmış oluruz, tazminatlarımıza bir şey olur mu? Türk Metal ve MESS'in yürütmüş olduğu toplu iş sözleşmesi hakkında görüşleriniz nedir? İsmi saklı
Sayın okurum, grev veya lokavt kararı alınmış olması, grev veya lokavtın uygulanacağı anlamına gelmez. Grev kararı, işçilerin "işi bırakacağız" uyarısı, lokavt kararı da "Biz de işyerini tamamen kapatacağız" anlamında uyarısıdır. Gerek grev gerekse lokavtın uygulanması bazı prosedürlere bağlıdır. Kısaca TİS denilen toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı yeni "6356 sayılı Toplu İş İlişiklileri Kanunu" ile değişti, daha önce 2822 sayılı TİSGL Kanunu ile süreçler belirleniyordu. Ancak 6356'nın geçici maddesine göre, MESS ile Türk-Metal arasındaki TİS görüşmelerindeki yetki 2822'ye göre alındığından, sorularınızın yeni değil eski kanun olan 2822 sayılı kanuna göre cevaplandırılması
gerekiyor.
2822/37'ye göre, "Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.
Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere ve görevli makama tevdi edilmeyen grev ve lokavt kararları uygulanamaz. Bildirilen günde başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer. Süresi içinde grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde uygulanmaya konulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. Grev oylaması yapılan hallerde altmış günlük süre oylamanın sonucunun kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar" denilmektedir.
Bu maddeye göre, işveren aldığı lokavt kararını 60 gün içinde uygulamazsa, lokavt (işyeri kapatma) hakkı düşer. MESS'in de aldığı lokavt kararını uygulayacağını hiç zannetmiyorum.