Advertisement

Sayın Tezel, 1995 yılında Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha'dan biyolog olarak emekli oldum. Daha sonra eşimle birlikte bir limitet şirketine 260/10 pay hissedarı ortak oldum. Benim hissem 10 paydır. Daha sonra 2007 ocak ayında eşim rahatsızlandı ve kanser tedavisi görmesi gerekiyordu. Bundan dolayı 2007 yılında işyerimizi kapattık. Fakat şirketin bir miktar vergi borcu olduğundan dolayı borcu ödeyemedik ve şirketi kapatamadık, şirket ortakları olarak faaliyet durdurma kararı aldık ve bunu
noterden 2007 yılında tasdik ettirdik. Bunun bir nüshasını Antalya Kurumlar Vergi Dairesi'ne gönderdik. 2011 yılında 6111 No'lu yasa ile borcumuzu yapılandırdık ve halen ödüyoruz. Benim sorum ise, 1650 lira emekli maaşım var, SGK bunun kaçta kaçını kesebilir, geçmişe dönük kesinti yapmak için yetkisi var mıdır? Ayrıca 2008'in 8'inci ayından, 2012'nin 1'inci ayına kadar başka bir şirkette direksiyon eğitmeni olarak çalıştım, benim için orada da SGK primi ödendi. SGK bir kişi için iki ayrı şirketten SGDP tahsil edebilir mi? Belgin FIRATLI- Antalya
Belgin Hanım önce kesintilerden başlayalım, şirketiniz gayri faal olup komada yaşadığı halde SGK sizin emekli aylığınızdan her ay yüzde 15 kesinti yapar. Ayrıca, geçmiş birikmiş SGDP borçları için de emekli aylığınızdan yüzde 25 oranında icra kesintisi yapar yani toplamda yüzde 40 oranında her ay az emekli aylığı alırsınız.

KOMADAKİ ŞİRKET İÇİN SGDP OLUR MU?
Evet, siz ortak olduğunuz (hisse oranının önemi yok) şirketinizi 2007 yılına kadar faal tutmuşsunuz ama 2007 yılında şirketin vergi kaydını kapatarak şirketinizi komaya sokmuşsunuz. Yani yasal olarak şirket Ticaret Sicil kaydında yaşıyor ama vergi kaydı olmadığından hiçbir gelir getirici faaliyette bulunmuyor. Bu sebeple, aslında sizin SGDP borçlarınız 2004 ile 2007 arası için çıkarılmalıdır. Fakat, SGK şirketlerin vergi kaydına bakmadan, Ticaret Sicil kaydına bakar. Ancak, mahkemeye başvurursanız şirketin gayri faal olduğu 2007-2013 dönemi SGDP borçlarınızı sildirebilme şansınız olur.

AYNI ANDA İKİ YERDEN SGDP OLMAZ
Öte yandan, SGK'ya dilekçe yazarsanız, 6111 sayılı Kanun ile değişik 5510/53 gereğince, 1 Mart 2011 ile 2012 Ocak arasında bir şirkette çalıştığınız dönem için size çıkardığı SGDP'yi siler. Fakat, tamamımı sildirmek için de yine mahkemeye gitmeniz gerekir. 6111 sayılı Kanun'un uygulanması ile ilgili SGK'nın yayınladığı genelge de bu durumu teyit etmektedir. Genelgeye göre;
"Hizmet çakışmalarında Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması
4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentlerine tabi hizmet çakışmalarında Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne tabi sigortalılar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.
Örnek- 1/3/2003 tarihinden itibaren 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında (Bağ-Kur'dan) yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir. Sigortalının 3/6/2011 tarihinde 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi 2/6/2011 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır."