Advertisement

657 sayılı DMK'nın maddelerine göre memurun derece ve kademesinin artırılması için bir üst öğrenimi bitirmiş olması gerekir, buna intibak denir. İş Sağlığı Güvenliği uzmanı olabilmek için alınan eğitim sertifikası üst öğrenim olmadığı için memurun derece ve kademesini artırmaz

Sayın Ali Tezel, kamuda mühendis unvanıyla çalışmaktayım. İş güvenliği uzmanı sertifikasına sahibim. Bilindiği gibi TBMM'de kabul edilen Torba Kanun'la, kamuda iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 01.07.2016 tarihine ötelenmiştir. İlgili mevzuatta belirtildiği gibi, kamudaki iş güvenliği
uzmanlarına bu tarihten sonra kendi asli işinin yanı sıra aylık 80 saate kadar iş güvenliği çalışmaları yapma ve bunun mukabilinde, belirlenen kriterlere göre ödeme yapılması söz konusudur (Bugünkü rakamlarla aylık en fazla 1200 TL gibi bir rakam). Size sorum şu: İş güvenliği eğitimi verilen özel bir eğitim kurumunda bir eğitmen, ''Kamuda çalışıp da iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alan memurlar, sertifikayla öğrenimlerinde yükselme sağladıkları için, maaşlarında yaklaşık 375 TL artış söz konusu olacaktır'' şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Bunu ilgili mevzuat çerçevesinde incelediğimizde yasal bir dayanağını bulamadım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) bu anlamda bir dayanak olup olmadığını da bilmiyorum. Sizden istirhamım, böyle bir konunun var olup olmadığı hususunda beni ve benim konumumdaki kişileri aydınlatmanız. İlginize şimdiden teşekkürler.
■ Cengiz BİRLİK
657 sayılı DMK'nın 36. (A/12-d) maddesine göre "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87'nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." Memurun derece ve kademesinin artırılması için bir üst öğrenimi bitirmiş olması gerekir buna da intibak denir. İş sağlığı güvenliği uzmanı olabilmek için alınan eğitim sertifikası üst öğrenim olmadığından memurun derece ve kademesini artırmaz. Ancak, 12/a-b-c'de sadece lise ve dengi mezunlar için bu tür bir uygulama var, ama onlar da İŞG uzmanı olamadıklarından konumuzla alakası yok.

 

Askerliği borçlanmayı düşünme, aylığın düşmesini engelle

Bu yoğunluğunuz arasında bana cevap yazacağınızdan umutluyum. 02.11.1967 doğumluyum, BAĞ-KUR girişim 11.09.1989, SSK girişim 01.02.2002 Bağ-Kur'u SSK'ya aktarttım ikisinin toplamı 7621 gündür. Askerliğimi 03.06.198813.10.1989 arasında yaptım, ne zaman emekli olurum, askerden sonra girişim olduğundan kaç ay ödemeliyim?
■ İrfan BIÇAKÇI
Sayın okurum, verdiğiniz bilgilere göre SSK'dan 11.09.1989 sosyal güvenlik başlangıcı ile 51 yaşında (02.11.2018 günü) emekli olacaksınız. Sosyal güvenlik başlangıcınızdan önce ifa ettiğiniz askerlik sürenizden 1 yıl, 4 ay kadarını borçlanırsanız (her ayı yaklaşık 320 liradır) 50 yaşında (02.11.2017 günü SSK'dan emekli olursunuz. Sizin aslında 51 yaşı için 5450 güne, 50 yaş için 5375 güne ihtiyacınız vardı, ama asgari ücret (veya asgari ücrete yakın) düzeyi üzerinden prim ödediğiniz her fazla ay (30 gün) için ilerde alacağınız emekli aylığınız 3'er lira düşmüş ve düşmeye devam etmektedir. Çok fazla prim ödeme gününüz olduğundan ilerde alacağınız emekli aylığını epey düşürmüşsünüz. Bu sebeple öncelikle aylığın düşmesini engellemek için aylık 1000 lira kazancı, 30 değil 5 gün bildirin. Eksik gün sebebinin de kod 7, puantaj kaydı ile SGK'ya bildirilmesini muhasebecinizden isteyin.