Advertisement

Genel Sağlık Sigortası çerçevesinde birtakım kişiler herhangi bir ön şart olmaksızın tüm kamu ve SGK ile sözleşmeli hastanelerde sorgusuz sualsiz tedavi olabilir. Bunların başında ise iş kazasına uğrayan kişiler hamileler, engelliler ve engellilere bakanlar ile acil haller nedeniyle hastaneye gelenler yer alıyor.

SGK’lı olarak muayene ve tedavi olmak istediğiniz hastaneye gittiğinizde provizyon (muayene ön izni) alınması gerekmekte. Basitçe açıklarsak hastanaye gidip adınızı ve vatandaşlık numarasını veriyorsunuz, banko görevlisi internet üzerinden SGK ana bilgisayarına bağlanıp sizi soruyor ve SGK ana bilgisayarı onay verirse de parasını SGK ödemek üzere muayeneye kabul ediliyorsunuz. GSS gereğince birtakım kişiler herhangi bir ön şart olmaksızın tüm kamu hastaneleri ile SGK ile sözleşmesi olan özel hastanelerden sorgusuz sualsiz muayene ve tedavi olabilirler. A-Sorgusuz-sualsiz tedavi edilecek olanlar… Aşağıda sayılan kişiler için provizyon ihtiyacı yoktur ve SGK’lıların gidebileceği hastaneye gittiklerinde derhal tedavi edilmeleri gerekmektedir.

- İş kazasına uğrayanlar,

- Meslek hastalığına uğrayan kişiler,

- Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler.

- Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi’nde yer alan hastalık tespit edilen kişiler,

- Acil haller nedeniyle müracaat eden kişiler,,

- Koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak kişiler,

- Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlar,

- Engelliler ve engellilere bakanlar,

- 18 yaşından küçük olanlar,

Aktivasyonu ise iki şekilde yapılmaktadır. 1-Ana-babaları üzerinden: Kendisine bakmakla yükümlü ana veya babası emekli, çalışan veya isteğe bağlı olan çocukların da ana-babaları üzerinden SGK ana bilgisayarına kayıt edilebilecekleri gibi, 2-Devlet üzerinden: Kendisine bakmakla yükümlü olan ana-babası olmayan veya var olmakla birlikte SGK’ya borcu olan, GSS primleri ödenmemiş olan 18 yaşından küçükler devlet üzerine kaydedilir.