Advertisement

YARGITAY 'ANLAŞMALI OLSA SGK ZATEN ÖDEYECEKTİ' KARARINI ONADI

Sigortalının sadece anlaşmalı özel hastanelere gidilirse parasını SGK'nın ödeyeceği bilinir. Ama mahkeme, babası 3 ay hastanede yatan sigortalı dava açınca SGK'nın faiz hariç 20.729 lira ödemesine karar verdi

Kanser hastası babasını, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan kamu veya özel sektör hastanesi yerine kendi seçtiği SGK ile sözleşmesi olmayan hastaneye yatıran ve yaklaşık 3 ay süren tedavisini ve ameliyatlarını da bu sözleşmesiz hastanede gerçekleştiren M.K., babasının vefatından sonra SGK'yı avukatı Özlem Vardar aracılığıyla dava edip özel hastaneye ödediği paranın bir kısmını geri aldı. Mahkeme kararını Yargıtay da onandı.
Mahkeme karar gerekçesince, söz konusu hasta SGK ile sözleşmesiz olan hastaneye gitmek yerine, SGK ile sözleşmeli bir hastaneye gitseydi, SGK'nın cebinden kaç para çıkacaksa o kadar paranın ilgiliye ödenmesine 07.05.2013 günü karar verdi. Davacı özel hastaneye KDV hariç 53.626 lira ödemiş, dava ile SGK'dan faiz hariç 20.729 lira alacaktır. Faizi ile bu rakam, 30 bin liraya ulaşır. Yani, yargı sigortalıların, SGK ile sözleşmesi olmayan hastaneye gitseler bile SGK'nın tedavi parasını ödemesi gerektiğine karar verdi.

 

İŞTE MAHKEME KARARI

"Gereği düşünüldü: ...
Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Davacının sigortalı babasının pankreas kanseri nedeni ile özel hastanede gördüğü tedavi sırasında hastaya uygulanan tedavi kapsamında tedavi gideri ve kullanılan malzemelere ilişkin faturaların SGK tarafından ödenmediği, mahkememizce yapılan yargılama sırasında sigortalının hastalığının özel hastanelerde olduğu gibi, SGK ile anlaşmalı devlet hastanelerinde de, ayakta veya yatarak da tedavinin mümkün olduğunu ve hasta SGK ile anlaşmalı bir hastaneye götürülmüş olsaydı ödenecek olan miktarın faturadan düşülerek SGK tarafından ödenmesi gerektiğinin bildirildiği, esasen bu tedavi giderlerinin 5510 sayılı yasanın 73. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesinde SGK ile anlaşmalı hastanelerde ve devlet hastanelerinde tedavi yapılmış olsa idi davacıya uygulanan tedavi giderinin ve davacı için kullanılan malzeme tutarının toplamının 20.729,24 TL olacağının Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden alınan cevabi yazıdan anlaşılmakla, davacı vekilinin ıslah talebi ile talep sonucunu daralttığı ve dava tarihinden önce davalı kurumu temerrüte düşürdüğünü iddia ve ispat edemediği nazara alınarak, 20.729,24 TL'nin dava tarihi olan 09.11.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermek gerekmiş..."

 

Ablanız babasından yetim aylığı alabilecek

Ali Bey oldukça yararlı açıklamalar yaparak insanları mağduriyetten kurtarıyorsunuz. Benim de biraz bilmece gibi oldu ama aşağıdaki gibi iki sorum var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Annem SSK'dan 1996 yılında emekli oldu. Babam ise Emekli Sandığı'ndan 1997'de emekli oldu ve 2006 yılında vefat etti. Annemin babası ise 1984 yılında vefat etti ve anneannem o zamandan beri Bağ-Kur emeklisi olan dedemin maaşını almaktaydı. Anneannem de geçen yıl vefat etti. Annem kendi maaşını (SSK) ve babamın maaşını (Emekli Sandığı) alırken, Bağ-Kur'lu olması sebebiyle dedemin maaşını da alabilir mi? Ayrıca, ablam da bir kurumda çalışmakta (SGK) ve boşanmış durumda. Ablam, babamın (Emekli Sandığı) maaşından yararlanabilir mi? İsmail
Anneniz, kendisi emekli olduğundan babası üzerinden Bağ-Kur'dan yetim aylığı alamaz. Yasal olarak alabilseydi bile yeni 5510 sayılı Kanun gereğince bir kişi 2'den fazla aylık alamazdı. Ablanız ise babanız üzerinden (memur ve evli olmadığından) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yetim aylığı alabilir.