Advertisement

1.10.2008 gününden önce Bağ-Kur'lu olması gerektiği halde hiç Bağ-Kur numarası almamış olanların, 1.10.2008 öncesi dönemleri için Bağ-Kur borcu çıkarılamaz, üstelik bu kişiler kendi şirketlerinden SSK'lı da olabilirler.
28.01.1967 doğumluyum. Sigortaya giriş tarihim. 01.07.1985. Temmuz 2004'e kadar Kırklareli'de bir işyerinde SSK'lı olarak çalıştım. İşyerinden ayrılıp ortak bir şirket kurdum. SSK sigorta primlerimi o şirket üzerinden yatırmaya devam ettim. 30.10.2008 tarihinde beyin kanaması geçirerek hastaneye yattım. Hastane raporuyla malulen emekliliğimi istedim. Başvurumu Bağcılar'a yaptım. Bağcılar SGK, 2004-2008 yılları arasında Bağ-Kur prim borcumun olduğunu bu borç kapanmadan emekli olamayacağımı belirtti. Biz konuya tam vakıf olamadığımız için o parayı yatırdık. Sonra emekli oldum. Emekli olacağım esnada SSK günlerim yeterliydi. Bağ-Kur'dan bu parayı geri alma şansım var mı?
Seracettin MISIRLIOĞLU
Sayın okurum, konunuzla ilgili ana kural ve uygulamaları aşağıda belirteceğim, sizin durumunuz da bunlara uyuyorsa ödediğiniz Bağ-Kur primlerinizi geri alabilirsiniz.
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'nun "Sigortalılık hallerinin birleşmesi" başlıklı 53'üncü maddesine göre, 1 Ekim 2008 gününden sonraki olaylarda aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.
Kişi, SSK (4/A), Bağ-Kur (4/B) ve Memur (4/C) gibi sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışırsa, sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereğince, öncelik 4/C yani memuriyet esastır. Memuriyet yani 4/C yok ama aynı anlarda hem SSK (4/A) ve hem de Bağ-Kur'lu (4/B) olmasını gerektirecek çalışması varsa bu durumda, 28.02.2011 gününe kadar ilkönce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan yürürlüğe girmez kuralı, 1.3.2011 'den sonraki dönemde ise Bağ-Kur ile SSK çakışmasında SSK geçerlidir kuralı vardır.
Eski adıyla Bağ-Kur'lu yeni adıyla 4/B'li sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/A'lı yani SSK'lı olarak SGK'ya sigortalı bildirilemezler. Yani aynı kişi aynı işyerinde hem işçi hem de işveren sıfatına sahip olamazlar.
Kanun gereğince, 01.0.2008 gününden önce Bağ-Kur'lu olması gereken bir faaliyeti olup da 1.10.2008 gününe kadar Bağ-Kur'a kayıt olmamış olanlar için Bağ-Kur sigortalılığın 1.10.2008 gününden sonrası için geçerli olacağını belirtmektedir. Yani, 01.10.2008 gününden önce vergi mükellefi olmuş, limitet şirket ortağı olmuş, anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanlar, bugüne kadar Bağ-Kur'dan hep kaçmışlar ve hiç Bağ-Kur numarası bile almamışlarsa, Bağ-Kur sigortalılıkları 01.10.2008 gününden başlar. Ancak, 01.10.2008 günü gerek işyerlerinden gerekse de başkalarına ait işyerlerinden SSK sigortaları devam ediyorsa bu sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'lu olmalarına gerek yoktur.

KENDİ ŞİRKETLERİNDEN SSK'LI OLAN KORKMASIN
Yukarıdaki genel kurala göre, işverenler yani şirket ortakları, ortak oldukları şirket üzerinden SSK'lı bildirilemezler ama eskiden beridir bu şekilde devam edenler için kurtarıcı düzenlemeler de vardır.
28 Eylül 2008 Pazar günü (27011 sayılı) Resmi Gazete'de yayımlanan, "5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ" hem eski hem de yeni sigortalı olanların bazı sigortalılık durumlarına açıklık getirmiştir. Tebliğ'in "V-SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI" başlıklı bölümüne göre; "01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi (SSK'ya) prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir." dendiğinden siz ve sizin gibi olanlar SSK'ya ara vermeden prim ödemeye devam edebilirdiniz. Bağ-Kur'a da borç çıkmazdı.