Advertisement

Teknik hizmetler kadrosuyla memur olanların, özel sektörde geçen teknik sınıf çalışmalarının 4'te 3'ü memuriyette geçmiş gibi derece ve kademelendirilir

Ali Hocam merhaba, ben gıda mühendisiyim. 2 yıl özelde gıda sektöründe mühendislik yaptım, daha sonra 2 yıl da 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak Ziraat Bankası'nda çalıştım. Ziraat'e mühendis olmamdan dolayı tarımsal krediler için alındım. Şimdi yaklaşık 5 yıldır memurum, memuriyet öncesi çalıştığım süreleri görev aylığı için saydırabilir miyim? ■ Ferit Ak
Ferit Bey, 657/36-C gereğince, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurtiçinde veya yurtdışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87'nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir".
Buna göre, 2 yıllık teknik hizmetler sınıfı çalışmanız ve belge alabilirseniz Ziraat'te geçen 2 yıl da dahil olmak üzere 4 yılın 3 yılı memuriyette geçmiş gibi değerlendirilir. Değerlendirme sonucu 1 derece alırsınız ve memuriyet hak aylığınız artar. Bunun için, SSK'lı olduğunuz işyerlerinde, "İşyerimizde mühendis olarak çalışmıştır" belgesi almanız gerekir. Buna Ziraat de dahil.

BAZI ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMİŞTİR
Başta sizin gibi teknik hizmet sınıfı memurlar olmak üzere, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına, avukatlık hizmetleri sınıfına, Basın Kartları Yönetmeliği'ne göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlere, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlere aynı hak verilmiştir. Ancak, özel sektörde geçen hizmetlerin üst sınırı da vardır. Değerlendirilecek hizmet süresinden sadece
özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

 

Fatih Hoca'nın çift sigortası olacak

İyi akşamlar Ali Bey, Fatih Terim bilindiği üzere hem Galatasaray hem de Milli Takım'ı çalıştıracak. Fatih Hoca'nın sigortasını kim ödeyecek? ■ Ziyaettin Ünal
Merakınızı giderelim. Kim olursa olsun, kaç yerde çalışırsa çalışsın her ücret aldığı işveren kendisini ayrı ayrı SGK'ya bildirmek zorundadır. Burada mühim olan ücret ödenmesidir. Ücret ödeyen her işveren aynı kişiyi SGK'ya bildirge etmek durumundadır. Sanırım Fatih Hoca'nın ücretleri de SGK'nın tavanını aşar, bu durumda ikinci işverence (tavanı aşan) SGK'ya bildirilen ücretin ve ödenen primin bir kısmını (yüzde 14'ünü) Fatih Hoca SGK'dan alma hakkına da sahiptir. Mesela, tavanı aşan 6 bin lira ücret varsa bu rakamın yüzde 14'ünü (840 lira) SGK'dan gidip alabilir.