Advertisement

Hiç yurtdışı borçlanması yapmadan sadece Türkiye'deki çalışma ve prim ödemeleriyle yasal olarak emekli olma hakkı bulunan sigortalılara SGK, "Madem yurtdışında çalışıyorsun o halde seni emekli etmem" demeye başladı...

Ali Bey, Türkiye'de 1982 yılında işe girdim ve 2002 yılına kadar 6800 güne ulaştım. 2012 yılında da yaşım gelince SGK'ya emeklilik dilekçesi verdim. Bu arada 2002 yılından beridir de Avusturya'da çalışıyorum ve ikamet adresim de nüfusta Avusturya görünüyor diye bana "Avusturya'da çalışıyorsanız sizi emekli etmeyiz" dediler. Bu yasal bir uygulama mı, ben sadece Türkiye çalışmalarımla hiç yurtdışı borçlanması yapmadığım halde emekli olamayacak mıyım?
İsmi Saklı
Evet, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'a göre borçlanma yapanların Türkiye'de emekli olabilmeleri için yurda kesin dönüş yapmış olmaları gerekir. Yurda kesin dönüş de "Eşyalarını kamyona yükle, Türkiye'ye gel" demek değil, yurtdışında çalışmamak, işsizlik parası ve sosyal yardım almamak, yurda kesin dönüş kabul ediliyor.
Ancak, hiç yurtdışı borçlanması yapmamış olan bir sigortalının sadece Türkiye günleri ile SGK'dan emekli olma konusunda yasal bir engel yok, sadece SGK'nın yasadışı engeli var.

SGK YASADIŞI YORUM YAPIYOR
SGK, 3201 sayılı kanuna göre yurtdışı borçlanması yapmadan sadece Türkiye'deki sigortalılık süreleri üzerinden emeklilik talebinde bulunanlar bakımından da yurtdışında çalışmayı emekliliğe engel kabul etmekte ve yurtdışında çalışmakta olan sigortalılara aylık bağlamamaktadır. Buna paralel olarak borçlanma yapmaksızın yurtdışında çalışmaya başlayan emeklilerinde aylıkları kesilmekte ve aldıkları aylık tutarları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca borç kaydedilmektedir. Bunu yaparken gerekçesi de çok komik: "Eğer emekli edersem çalışma yurtdışında olduğundan kendisinden SGDP alamıyorum, o zaman da emekli etmem. "Konuyu ve gerekçesini de SGK 2013/11 sayılı birleşik genelgesinde yazmış.
SGK'ya hatırlatalım; yurtdışı borçlanması yapmayan ve tahsis talebinde bulunup Türkiye'nin ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu akit ülkelerden birinde geçen hizmetlerinin de dikkate
alınmasına yönelik talebi bulunmayan, salt Türkiye'deki sigortalılığına dayalı emekli olan bir kişinin emeklilik sonrası yurtdışında çalışmasını engelleyici bir kanun maddesi ve hukuki sebep bulunmamaktadır. SGK; kanuni dayanağı bulunmayan 2013/11 sayılı genelge uygulamasıyla yurtdışında çalışmakta iken tahsis talebinde bulunanlara yaşlılık aylığı bağlamamakta, emeklilik sonrası yurtdışında çalışanların da yaşlılık aylıklarını kesmektedir.

YARGI İSE 'EMEKLİ OLURLAR' DİYOR
Yargıtay'ın 10. Hukuk Dairesi 2012/7493 E. 2012/12081 K. sayılı 21.06.2012 tarihli kararı da, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2012/1359 E. 2013/6758 K. sayılı 04.04.2013 tarihli kararı da aynı bizim düşüncemiz gibidir. Ayrıca, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin Esas: 1999/969, Karar: 1999/4934, 28.06.1999 tarihli kararı da aynı yöndedir.
Özet: 506 sayılı yasanın 60 ve devamı maddeleri gereğince, kendisine maaş bağlanan sigortalının, yurtdışında çalışmaya başlaması durumunda, yaşlılık aylığının kesilmesi gerekmez. (506 s. SSK. m. 60/A-c, 63/A)