Advertisement

SSK’da kimin ne zaman emekli olacağı, işe giriş tarihine göre belli edilir ve işe girişin 18 yaşından önce olmasının da önemi yoktur. Ancak yetersiz bilirkişi ve araştırmayan hâkimler sebebiyle olan vatandaşa oluyor

Ali Bey, 1983 yılı Temmuz ayında SSK’lı olarak işe girdim. 05.08.1968 doğumlu olduğumdan o zaman
14 yaşındaydım. SSK’da 5236 günüm dolduktan sonra Bağ-Kur’a geçtim ve 3.5 yıldan çok Bağ-Kur’um oldu. Bu şekilde SSK’ya emeklilik talebinde bulundum. SSK, Bağ-Kur son 7 yılda çoğunluğu sağlamış diye reddetti. Sonra bir sosyal güvenlik uzmanına gittim. “Bağ-Kur imtina davası açarsan sadece
SSK günleriyle emekli olursun” dedi. Bakırköy İş Mahkemesi’nde Bağ-Kur imtina davası ile emeklilik
talebimin kabulü davası açtım. Davada görevlendirilen bilirkişi, Bağ-Kur imtina kısmının doğru olduğunu ama işe girişimin 18 yaşından önce olması sebebiyle 1983 yılı Temmuz ayının değil, 18 yaşı ikmal ettiğim 5.8.1986’nın başlangıç olacağını, bu sebeple emeklilik müracaatımın geçerli olmadığını yazmış. Hâkim de konuyu araştırmayıp bilmeyen bilirkişinin raporuyla emekliliğimi reddetti. Ben şimdi ne yapmalıyım? Münevver Gençtürk
Sayın okurum, ne güzel yazmışsınız “bilmeyen bilirkişiler” diye. 18 yaşından önceki SSK’lı çalışmalar konusu her zaman karıştırılmaktadır. Evet, 1.4.1981 gününden sonra 18 yaşın altında işe girenler için
sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın ikmaliyle başlar.

18 YAŞIN ÖNEMİ SÜREYLE İLGİLİDİR
Fakat bu emeklilik hesabında önemli değildir; çünkü kimin ne zaman, hangi şartlarla emekli olunacağı hesabında 18 yaşın önemi olmadan ilk SSK’lı olarak işe girdiği tarih dikkate alınır. SSK’nın 12-99 ek genelgesi de konuyu aynen yazar ve 4447 sayılı Kanun’la değişik 506 sayılı Kanun’un geçici
81. maddesinde, “Emeklilik hesabında 18 yaşından önce de olsa işe giriş tarihine bakılır, sigortalılık başlangıç tarihine bakılmaz” denir. Bilirsiniz eskiden kadınlar 20 yıllık, erkekler ise 25 yıllık sigortalılık
süresi ve bu süreler içinde 5000 günle emekli oluyorlardı. 1.4.1981 gününe kadar da kim kaç yaşında işe girerse girsin kadınsa 20 yılı, erkekse 25 yılı ve 5000 günü tamamlayınca emekli oluyordu. Örneğin bir kız çocuğu (gerçek örnektir) bir mama reklamında kullanılıp 6 aylıkken SSK’lı ve 21 yaşında emekli olunca, 1.4.1981 günlü kanun çıkarıldı ve bu tarihten sonra 18 yaşından önceki süreler sigortalılık süresinin hesabında dikkate alınmamaya başlandı.

TEMYİZE GİDİN
Sigortalılık süresi olayı, 1999 yılında emeklilikte yaş kuralının da eklenmesiyle normal emeklilikte önemsiz kaldı. Ancak, malullük ve ölüm aylığında hâlâ önemlidir. Malulen emeklilik için 10 yıllık sigortalılık süresi, ölüm (dul-yetim) aylığında da 5 yıllık sigortalılık süresi vardı. Örneğin, 15 yaşında işe giren birisi 10 yıl çalışıp 25 yaşında malul kalırsa, aslında 10 yıl çalışması var ama sigortalılık süresi 18’le başladığından 7 yıllık sigortalılık süresi olacağından 28 yaşında gelmeden (18 yaşından sonra 10 yılı doldurmadan) malulen emekli edilemez. Aynı kişi 5 yıl çalışıp 20 yaşında vefat ederse
de sigortalılık süresi sadece 2 yıl olacağından geride kalanlar ölüm (dul-yetim) aylığı alamaz. Ancak unutmayın, normal emeklilikte sigortalılık süresinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü artık “yaş” kuralı var.
Şimdi yapacak bir tek şey kalmış. Davanızı Yargıtay’a götürün, bilmez bilirkişinin yasadışı raporu ve gerekli araştırmayı yapıp doğruyu bulma çabası göstermeyen hâkimin hatalı kararıyla emekliliğinizden olmuşsunuz. Yargıtay doğrusunu bulur ve hatalı mahkeme kararını ortadan kaldırır. Artık biraz geç olacak ama davanızı sonunda ka za nır sı nız, ilk başvurunuzdan itibaren de birikmiş aylıklarınızı alırsınız.