Advertisement

Emeklilik için yaşı geldiği halde prim ödeme gün sayısı yetmeyenler dilerlerse ödenen primleri SGK'dan geri alabilirler ama alacakları rakam aşırı düşük olur...
Babam 1953 doğumlu, işe giriş tarihi e-SGM sisteminde 1978 olarak görünüyor, kendisi 1974 yılında girdiğini söylüyor. Toplam 1678 gün primi, 42.024.95 TL ücreti var. Babam sigorta primlerini toptan ödeme olarak geri almak istiyor. 5510 sayılı Kanun'a göre şartlarının uyduğunu gördüm. Acaba bu 42.024 TL'nin tamamını mı alır, yoksa bu paranın eski yıllardaki rayiç bedeli falan hesaplanarak bu parada kesinti olur mu bunu öğrenmek istiyorum. Sigorta dökümünü ekte bulabilirsiniz, şimdiden teşekkür ederim. Süleyman Çakır
Süleyman Bey, 5510 sayılı Kanun'un 31. maddesine göre;
"Madde 31 - 4'üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi kapsamında ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir...".
Madde metninden de görüleceği üzere, babanız adına kuruma bildirilen 42.024.95 lira ödenen prim değil kazançlardır. Malullük, yaşlılık, ölüm prim oranı da bu rakamın yüzde 20'sidir. Bu sebeple alabileceği rakam, güncellenmemiş rakam olarak 8.405 liradır. Bu rakam da 2009 yılından itibaren güncellenecektir ve güncelleme ile rakam 11 bin liraya ulaşabilir. "On bir bin lira bizim için önemli bir rakam" diyorsanız parayı çekin.

BANA GÖRE ALMAYIN EMEKLİLİĞİ AMAÇLAYIN
Babanız, var olan 1678 günü gerek askerlik borçlanması gerekse de prim ödeyerek 3600 güne tamamlamaya çalışarak, 3600 günü tamamladığı gün SSK'dan emekli olacak. Benim size tavsiyem, babanız için şimdi isteğe bağlı Bağ-Kur yaptırın ve 1230 gün (41 ay) isteğe bağlı prim ödeyin. (Sakın 42 aya, 1260 güne ulaşmayın). Sonra da SSK'lı işe girsin ve askerlik borçlanması da yaparak 3600 günü tamamlamaya gayret edin.


Meteoroloji personeli dertli

Ali Bey, meteoroloji personeli olarak büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Meteoroloji 1989'da Eurocontrol Teşkilatı'na üye olmuştu. Türkiye hava sahası üzerinden yapılan direkt uçuş yol ücreti Türkiye ye Eurocontrol aracılığıyla ödenmektedir. Ödenen bu paradan DHMİ çalışanlarına yüzde 600-1000 oranında tazminat verilirken meydan meteoroloji çalışanlarına fazla görülmektedir. Halbuki Meteoroloji Genel Müdürlüğü nde de direkt uçuşa 24/7 esası ile hizmet veren personel çalışmaktadır. Ne yazık ki Maliye Bakanlığı bürokratları DHMİ Genel Müdürlüğü nün ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün Eurocontrol Teşkilatı na üye olmasının mantığını anlayamadıkları için meydan meteoroloji çalışanlarına hakkı olan havacılık tazminatı bir türlü ödenmiyor. Devletin sırtına herhangi bir yük getirmeden, Eurocontrol Teşkilatı tarafından ödenecek bu ücret neden biz meteoroloji personeline ödenmemektedir. Aynı binada çalışıyor, aynı işi yapıyor olduğumuz DHMİ personeli Avrupa dan gönderilen bu parayı alıyor ama biz alamıyoruz.