Advertisement

Kamudan ihale ile iş ve hizmet sözleşmesiyle iş alan işverenler 4857 teşviklerinden yararlanır, 5510 teşviklerinden yararlanamazlar...

Ali Bey, kamu kurumlarında hizmet alım sözleşmesi ile işçi çalıştırmaktayız. 4857 sayılı Kanun'un zorunlu tuttuğu yüzde 3 engelli personel çalıştırma zorunluluğunu yerine getirdik. Merkez işyerinde ve ihaleli işlerde olmak üzere 4 engelli personelimizi teşvikten yararlandırmak için SGK'ya başvuru yaptık. 4857 sayılı Kanun'a göre teşvikten yararlanma sistemini açtılar. Kanunda ihaleli işlere bir sınırlama olmadığı için 0 teşvik alıyor görünüyoruz. Bunun yanında diğer teşvikleri de açtılar. Diğerlerinde açıkça belirtilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre alınan işlerde faydalanılamaz ibaresi gereğince, şimdi faydalanırsak ileriye dönük SGK tarafından hakkımızda borç çıkartılabilir mi? ■ Özge Kahya
4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi hükmü gereği elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri yüzde üç engelliyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlamak zorundadırlar.

FAZLA ENGELLİ ÇALIŞTIRMAYA ÖDÜL
4857 sayılı İş Kanunu, bir taraftan elli ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlere engelli çalıştırma yükümlülüğü getirmekte iken diğer taraftan işverenin engelli çalıştırmasını ödüllendirme ve engelli işçi çalıştıran işverene pozitif bir ayrımcılık yaparak sigorta prim teşviki de sunmaktadır. Kanunun 30. maddesinin devamı niteliğindeki altıncı fıkra hükümlerine göre, özel sektör işverenlerince çalıştırılan engelli sigortalılar ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı yani brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, engelli çalıştırma yükümlülüğü olmamakla birlikte engelli çalıştıran (kontenjan fazlası) işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazine tarafından karşılanmaktadır.

5510 TEŞVİKİ FARKLIDIR
5510 sayılı Kanun'da, sigorta primlerine devletin de katkı yapmasına ilişkin iki temel düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin ilki 5 puanlık indirim olarak bilinen prim teşvikidir. Kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kuruluşu niteliğinde sayılan işletmeler (belediye şirketleri gibi) bu teşvikten yararlanamadığı gibi kamudan veya kamu kurumu niteliği bulunan işletmelerden ihaleli iş alan işverenler 5 puanlık indirimden yararlanamamaktadır. Siz de kamudan ihale ile iş aldıysanız yüzde 5'den yararlanamazsınız.
Dikkat edilirse, özürlü teşviki İş Kanunu'nda düzenlenmiş, 5 puanlık indirim teşviki ise 5510 sayılı Kanun'da düzenlenmiş, yararlanma esasları ise ayrı ayrı belirlenmiştir. Dolayısıyla özel sektör işverenleri kamudan ihaleli iş almış olsalar bile engelli teşvikinden yararlanabilirler. Yüzde 5 teşviki için ise kamudan ihale almamış olmaları gerekir. Kamudan ihaleli iş almamış iseler engelli çalıştırmaları halinde hem 5 puanlık indirimden hem de engelli teşvikinden yararlanabileceklerdir.

 

Çeyiz parası yetim aylığı alana verilir

Babam SGK'dan emekli. Ben de mali müşavirlikte çalışıyorum sigortalıyım. Son günlerde çıkan bir habere göre emekli kızları çeyiz parası ödenecekmiş bu ne kadar doğru bilmiyorum ama benim de ocak sonu düğünüm var. Bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Eğer doğruysa bu paraya çok
ihtiyacım var.
■ Duygu Ergün-Ödemiş
Duygu hanım belirtmemişsiniz ama sanırım babanız (Allah uzun versin) sağ herhalde. Şayet sağ ise çeyiz parası diye bir şey yok. Şayet babanız vefat etmişse size üç şartın tamamını (çalışmamak, emekli olmamak, evli olmamak) sağlamakla SGK yetim aylığı verirdi. Sonra da yetim aylığı alırken evlenirseniz de aldığınız yetim aylığının 24 katını size resmi adı evlilik ödeneği, halk arasındaki adı çeyiz parası olarak öderdi. Bu sebeple mesela babanız vefat etmişse ve siz şu an SSK'lı çalıştığınız için yetim aylığı alamazsınız. Yetim aylığınız olmadığından çeyiz parası da alamazsınız. Şayet yetim aylığını alabilecek durumda olsaydınız, size tavsiyem şu olurdu, işten çık, SGK'ya yetim aylığına başvur, sonra aylık gelince resmi nikâh yap ve 24 aylık çeyiz parasını al.