Advertisement

Sayın Hocam; eşim ve ben Akdeniz anemisi taşıyıcısıyız. Talasemi merkezi, PGT yöntemi ile tüp bebek yapılarak çocuk sahibi olmamız gerektiğini söyledi. Her ikimizde Emekli Sandığı çalışanıyız. Tedavi ücretini Emekli Sandığı karşılar mı? Mustafa ŞAHİN

Sayın okurum, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, SGK emekli ve sigortalıların tüp bebek ihtiyaçlarını en fazla 2 denemeyle karşılar. Şartları ise birisi sigortalılık diğeri sağlık olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.

SİGORTALILIK ŞARTLARI
■ En az 3 yıldan beri resmi evli olmak.
■ Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olması.
■ Kadın ya da erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması.
■ SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na giriş yapılan 5 yıllık sigortalılık sürecinde 900 gün prim olması.
■ Son 90 gün aktif çalışıyor olmak,
■ Tüp bebek yaptıracak kadın yukarıdaki sigorta (5 yıl ve 900 gün) şartlarını taşımıyor ise işinden ayrılıp, eş statüsü ile eşinin üzerine sağlıkta aktive olmalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI
SGK üzerinden "tüp bebek" yardımı alabilmek için yetkili sağlık kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu almak gerekir. Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu'nun, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dahil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekir. Sağlık Kurulu Raporları'nda, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilmelidir. Tüp bebek tedavisi için dilediğiniz tüp bebek merkezine başvuramazsınız, mutlaka SGK ile sözleşmesi olan merkezlere başvurmanız gerekir.

KATILIM PAYINIZ 300-360 LİRA ARASI
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan tüp bebek merkezlerine SGK her bir deneme için 1200 lira para ödemektedir. Sizler de birinci deneme için bu rakamın yüzde 25'i yani 300 lira, ikinci deneme için ise yüzde 30'u kadar yani 360 lira ödemeniz gerekir. Ancak unutmayın tüp bebek tedavisi sadece sırf tedavi kısmından oluşmuyor ayrıca ilaç masrafları da vardır, ilaçlar için de Sağlık Kurulu Raporu almışsanız ilaç için ilave ücret yok, almamışsanız yüzde 20 oranında cebinizden ilaç katkı payı ödersiniz.

EVRAKLAR NELER?
Kadına ait 2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adres ve telefon bilgileri, tedavi esnasında kullanacağı ilaç reçetesi, 3 adet farklı tarihlerde erkek için düzenlenmiş sperm sayısını gösteren rapor, 2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi, erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği, sigortalı çalışmayı gösteren hizmet süresini gösterir belge, (SSK ve Bağ-Kur'lular internetten, Emekli Sandığı çalışanları için çalıştıkları kurumlardan alabilir) hizmet süresi. Ayrıca, rapor düzenleme nedeni erkek faktörü ise mutlaka erkeğin ürolog tarafından muayene edildiğini gösteren muayene rapor belgesi.