Advertisement

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe 1.1.2013 günü girdi. işyerinde iş sağlığı uzmanları ile işyeri hekimleri çalıştırma zorunluluğu ise işçi sayısına göre peyderpey yürürlüğe girecek. Ancak, yanında bir çırak bile çalışsa bütün işverenler 1.1.2013 itibarıyla risk değerlendirmesini yaptırmak ve işyerlerinde bulundurmak zorundaydı. Yasa 1.1.2013 günü 50'den çok çalışanı olanlar için tamamen yürürlüğe girmişti.
Yasa, işyerlerini üçe ayırıyor, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Sınıflandırmayla ilgili genelge 26 Aralık 2012'de Resmi Gazete'de yayınlandı ve NACE kodlarına göre sınıflandırıldı. Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran işyerleri için yürürlüğe girdi ve bu işyerleri zaten eski iş sağlığı uygulamasında kapsamda olup işyeri hekimi çalıştırmak zorundaydılar bu sebeple onlar için yeni bir şey yok.
Yasa 2014 yılı Ocak ayında da 50 işçiden az çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girecek. işverenler, işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacak. Ayrıca, işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa uzman olarak bildirebilecek.

TEMMUZ 2016'DAHER YERDE UYGULANACAK
2016 yılı Temmuz ayında da, kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm işyerlerinde devreye girecek. Yani, bakkal, manav, berber ve apartmanlarda yürürlüğe girmesine daha bir buçuk yıldan fazla süre var, ama RİSK değerlendirmesi için kapsama çoktan girdiler.

 

Esnaf ve küçük işletmeye devlet desteği veriliyor

İşyerinde 9 veya daha az çalışanı olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) birimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin cebinden tek kuruş para çıkmayacak.
(İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri hekimi gönderecek.)

KAYIT DIŞI OLAN İŞVEREN 3 YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK
Kamu denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılacak kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte SGK tarafından tahsil edilecek ve işveren destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak.

1-9 ÇALIŞANI OLANLAR 2016 YILI TEMMUZDA
İşyerinde 9 veya daha az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde 2016 yılı Temmuz ayında yasa yürürlüğe girecek ve bu işyeri işverenleri OSGB ile sözleşme imzalayacaklar ve yıllık maliyetleri de işçi başına 30 ile 100 lira arasında değişecek. OSGB'nin doktoru bu işyerlerine 3 yılda bir defa bir saat uğrayacak, OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da yılda bir defa 1 saat uğrayıp iş kazalarına karşı riskleri tespit edip bu risklerin ortadan kaldırılmasını talep edecek.