Advertisement

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda yapılan değişiklik ile Çalışma Bakanlığı ve ilgili kurumlardaki müfettişlere, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olma hakkı verildi. Ancak, denetimin çoğunluğunu yapan
Sosyal Güvenlik Denetmenleri'ne bu hak tanınmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık'ın 7/22775 esas numaralı yazılı soru önergesine verdiği cevap, Türkiye'nin çalışma hayatındaki 10 yıllık denetim tablosunu gözler önüne seriyor. Bakıyorsunuz, hemen hemen bütün denetim faaliyetlerinin en büyük kısmını "Sosyal Güvenlik Denetmenleri" gerçekleştirmiş.

81 BİN DENETİMİN 46 BİNİ DENETMENDEN
Bakanlığın verilerine göre 2012 yılı Kasım ayı itibarıyla 2002 yılı ile 2012 yılları arasında 81 bin 973 denetim yapılmış. Bu denetimlerin 30 bin 62'si İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri, 5 bin 852'si Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müfettişleri, 46 bin 29'u ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından gerçekleştirilmiş. Bu denetimlerde 7 bin 603 kaçak işyerinin 214'ü İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri, 604'ü Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müfettişleri, önemli ve büyük bölümü olan 6 bin 785'i ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin çalışmaları sonucu tespit edilmiş.
Aynı soru önergesi cevabında toplam incelenen iş kazası sayısının 7 bin 87 olduğu belirtilmiş. Bu iş kazası incelemelerinin 206'sının İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri, 2 bin 521'inin Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müfettişleri, büyük kısmı olan 4 bin 360'ının ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nce sonuçlandırıldığı belirtilmiştir.
Bu kadar iş kazası ve meslek hastalığı incelemesi yapan, hatta bu incelemeler neticesinde kusur oranı veren ve bu konuda uzmanlaşan Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin 6331 sayılı yasada ismi geçmemesi büyük haksızlık. İş Güvenliği Uzmanları'nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te (11 Ekim 2013, Resmi Gazete, Sayı: 28792) şöyle deniyor:

TORBA KANUN FIRSAT BİLİNEREK
"Eğitim kurumlarının ilk başvuru incelemesi ve işleyiş denetimi Genel Müdürlük tarafından, katılımcıların devam durumlarının ve eğitici uygunluğunun denetimi ise Genel Müdürlük personeli ile bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılmaktadır.
Hal böyle iken hakkı sahibine teslim etmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılması planlanan Torba Kanun fırsat bilinerek, Sosyal Güvenlik Denetmenlerini 6331 sayılı yasaya eklemek gerekmektedir." Söz konusu düzenlemeye bakıldığında da hakkın teslim edilmesi konusunda yeterince açık ifadeler içerdiği açık.

 

Beyoğlu'ndaki değişime şahidim

Halen Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan, AK Parti tarafından 30 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterildi. Yaklaşık 4 yıldır Beyoğlu'nda yaşıyorum ve 4 yıllık süreçte neler yapıldığına da yakından şahidim. Beyoğlu artık arka sokaklarına girilmez bir yer değilse, eğlencenin merkeziyse, kültürün odağındaysa bunda başkanın rolü çok büyük. Hele geceyi bırak, gündüz bile gidilmekten korkulan Dolapdere'nin yeni hali harika. Tarlabaşı ise yeniden yapılanma sonrası mükemmel olacak. Bu sebeple Beyoğlu'na Ahmet Misbah Demircan yakışıyordu, yakışır da.