Advertisement

Ali Bey, bu hafta içerisinde işsizlik sigortasıyla ilgili yazılarınızı okudum. Bilindiği gibi işsizlik  sigortasında pirimler oldukça birikti. İşsizlik Fonu başladığında bilfiil 600 gün pirim ödedim. Daha sonra işten çıkarıldım. İki ay fondan yararlandım. İşe girdikten 1 sene sonra gene işten çıkarıldım. Belli bir zaman iş bulamadım (1 sene kadar), daha sonra gene işe girdim; bir sene yüksek tavandan pirimler yattı. Çıkarılınca 600 günü tutturamadığım için bu fondan yararlanamadım.
■ Ben bu zaman kadar bilfiil hiç çıkmadan 600 gün çalıştım. Ama daha sonra 8 ay işsiz kaldım.
■ İşe girdim 1 sene çalıştım böyle böyle primlerden yararlanamıyorum. Bu konuda devlet, şu an işsizleri daha önceden 600 günü tamamlamış ve aralıklı çalışmış olanları bu fondan yararlandıramaz mı? Murat ÖZDEMİR
Sayın okurum, Kanun'u ve uygulamayı bilmediğinizden almanız gereken "işsizlik ödeneği"ni almamışsınız. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. maddesine göre;
"Madde 50 - Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşsizlik ödeneği Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.
Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanun'un öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir..."
Son fıkrada göreceğiniz üzere, "işsizlik ödeneği" alırken daha süre dolmadan işe girer ve sonrasında yeniden işsiz kalırsanız, yeni süreniz dolmasa bile geçmişte eksik aldığınız ödenekleri kaldığı yerden almaya devam edebilirdiniz.