Advertisement

2008’DEN SONRA KAMUYA GEÇEN EMEKLİ FAKİRLEŞİR

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni kanunun etkisinin ortaya çıkması için 40 yıl geçmesi gerekmedi. Özel sektörde çalışıp bu tarihten sonra kamuya geçenlerin emekli aylıkları ciddi tutarda düştü. Örneğin 34 yıllık profesörün aylığı 2.900 TL azaldı

OLAY 1- Ramazan Koyunlu (belediye başkanı)
23 yıllık Bağ-Kur süresinden sonra belde belediye başkanı seçilmiş, 4 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra da eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla SGKKamu Görevlileri Emeklilik Dairesi tarafından 27 yıllık hizmetle emekli edilmiş, kendisine 747 lira aylık bağlanmış. Eşiti belde belediye başkanları ise 1.900 lira emekli aylığı alıyorlar. Sebep 5510 sayılı kanun. Zira kendisi 1.10.2008 gününden sonra kamu görevlisi (belediye başkanı) olmuş ve 1.10.2008 gününde ortadan kaldırılan 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre değil, 5510 sayılı kanun hükümlerine emekli aylığı hesaplanmış.

OLAY 2- İsmi bizde saklı 34 yıllık profesör, kamu üniversitesinden emekliye ayrılmış, bağlanan aylık sadece 1100 lira.
Yurtdışında ve Türkiye'de özel üniversitelerde profesörlük yapan hanımefendi, 2011 yılından sonra kamu üniversitesine girmiş ve 3.5 yıl kamuda çalıştıktan sonra 72 yaşında yaş haddinden emekliye sevk edilmiş. Benzeri kamudan emekli olan profesörler 4000 lira aylıkla emekli olurken kendisine 2.900 lira daha az yani sadece 1100 lira bağlanmış. Sebep,5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu.

OLAY 3- Çocuklarımız ne olacak?
Gözümüzün bebeği gibi baktığınız çocuklarımız ve gençlerimiz var ya, işte onlar 1.10.2008 gününden sonra sosyal güvenlik sistemine girerlerse 65 yaşında emekli olacaklar ve emekliliklerinde kendilerine sadece 375 lira emekli aylığı verilecek.

OLAY 4- Milletvekilleri kendilerini 2012 yılında kurtardılar.
5510 sayılı kanun gereğince, tıpkı SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve kamu görevlilerinde olduğu gibi 1.10.2008 gününden önce milletvekili olanlar ile sonra olanlar arasında da emekli aylığı farkı olacaktı. 2012 rakamlarına göre eski vekiller 5000 lira, yeni vekiller 1200 lira emekli aylığı alacaklardı. Ancak vekiller çıkardıkları "reformun!" kötü etkisinden 2012 yılında kendilerini kurtardılar.
2008 yılı ekim ayında çıkarılan, bize de "reform!" olarak sunulan 5510 sayılı kanun ile eski vekil-yeni vekil, eski memur-yeni memur, eski işçi-yeni işçi, eski Bağ-Kur'lu-yeni Bağ-Kur'lu ayrımından sadece vekiller kendilerini kurtardılar. Milleti reformla baş başa bıraktılar.

ESKİ VEKİL-YENİ VEKİL AYRIMI SONA ERMİŞTİ
1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun (bize sosyal güvenlik reformu olarak yutturulan düzenleme) ile 1 Ekim 2008'den önce sigortalı, memur, esnaf, milletvekili olanlar ile olmayanlar ayrıştırıldı. Geçmişte hiç memuriyeti olmadan vekil seçilenler, ileride emekli olduklarında yaklaşık 1200 lira emekli aylığı alacaktı, eski vekiller ile geçmişte memuriyeti olup da vekil seçilenler ise 5000 lira emekli aylığı alacaktı ve alıyordu. TBMM'den geçen kanunla artık eski vekil- yeni vekil ayrımı yok. Mesela, 1 Ekim 2008 gününden sonra işe girmiş SSK'lı ve Bağ-Kur'lular ile memurlar, ileride 65 yaşında emekli olacaklar ve ellerine de 300 küsur lira emekli aylığı geçecek.

PEKİ ÇÖZÜM NE OLABİLİR?
Konunun iki çözüm yolu var; birincisi 5510 sayılı kanunla getirilen, eski memur-yeni memur, eski SSK'lı-yeni SSK'lı, eski esnaf-yeni esnaf ayrımını, tıpkı milletvekillerinde olduğu gibi TBMM'den çıkarılacak yasayla sona erdirmek. İkinci çözüm ise yargısal; konunun Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürülmesiyle eski-yeni ayrımını Anayasa Mahkemesi'nin iptaliyle sona erdirmek.