Advertisement

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın büyük kısmı yürürlüğe girdi ve konuyu İmza OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Demirçinli ile masaya yatırdık; biz sorduk, o cevapladı. 

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgi verir misiniz?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli, 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun işverenlere; iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin istihdamı, çalışanların gözetimi ve eğitimlerinin verilmesi, makine kontrol ve muayenelerinin yapılması, kaza önleme politikalarının oluşturulması, acil durum planlarının yapılması, risk değerlendirme raporlarının oluşturulması gibi birçok konuda yükümlülükler getirmiştir. Çalışma Bakanlığı tarafından işyerleri “çok tehlikeli”, “tehlikeli” ve “az tehlikeli” olarak sınıflandırılmıştır.

- 50’den fazla kişi çalıştıran işverenler için yasa 01.01.2013’te yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için yasa 1 Ocak 2014’te yürürlüğe girmiştir.

- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yasa 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Kamu hariç 10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde bakanlık maddi destekte bulunacak. 

*Küçük işletmeye destek var...

Bu destek tehlikeli işyerinde çalışan başına 14.99 TL, çok tehlikeli işyerinde yine çalışan başına 17.13 TL olacak. Destekten yararlanabilmek için işverenin SGK’ya başvuruda bulunması ve SGK prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Destek üçer aylık dönemler halinde, takip eden ikinci ayın sonunda ödenecektir.

- İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sağlık personelleri nasıl istihdam edilecek? İşveren, kendisi istihdam edemiyorsa Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “ortak sağlık güvenlik” birimlerinden hizmet alabilecektir. 

*İşçilerin eğitimi ve sağlık muayenelerinin süresi var mı?

Periyodik sağlık muayeneleri az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir, tehlikeli sınıfta 3 yılda bir ve çok tehlikeli sınıfta yılda bir kez olmak üzere yapılacaktır. Az tehlikeli sınıfta bir işyerinde çalışan başına 3 yılda toplam 8 saat, tehlikeli sınıfta 2 yılda 12 saat ve çok tehlikeli sınıfta yılda 16 saat eğitim verilecektir. 

*Yükümlülüklerini yerine getirmeyen neyle karşılaşacak?

Yasa ağır cezalar içermektedir.

İŞÇİ BAŞINA 6 DAKİKA HİZMET  
*İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelinin aylık çalışma süresi ne kadar?

İş güvenliği uzmanları ayda işçi başına, az tehlikeli sınıfta 6 dakika, tehlikeli sınıfta 8 dakika, çok tehlikeli sınıfta 12 dakika; işyeri hekimleri ayda işçi başına, az tehlikeli sınıfta 4 dakika, tehlikeli sınıfta 6 dakika, çok tehlikeli sınıfta 8 dakika; işyeri hemşiresi ise ayda işçi başına, az tehlikeli sınıfta 6 dakika, tehlikeli sınıfta 9 dakika, çok tehlikeli sınıfta 12 dakika hizmet verecektir. Hazırlanan acil durum planıyla ilgili her çalışana periyodik eğitim verilecek.