Advertisement

Vefat etmiş ana veya babasından yetim aylığı alan kızlar evlenirse yetim aylıkları kesilir, aynı zamanda dilerlerse çeyiz parası isteyebilirler. İsteğe bağlı prim ödemek yetim aylığını kesmez ama isteğe bağlının sonunda emekli olmak, anababası SSK veya Bağ-Kur’lu olanlarda yetim aylığını kaybettirir...
Ali Bey babamdan emekli maaşı alırken ev kadınları emekliliğinden de faydalanabilir miyim? Maaşım kesilir mi? İsmi Saklı
Kızlar evli olmamak ön şartıyla;
Ana-babası SSK’lı veya Bağ- Kur’lu ise, üç şart ile yetim aylığı sahibi olabilir, bunlar;
1-Evli olmamak,
2-Çalışmamak (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı),
3-Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık sahibi olmamak yani emekli olmamak.
Ana-babası eski adıyla TC Emekli Sandığı yani 5434 sayılı Kanun’a tabi ise iki şart ile yetim aylığı alabilirler;
1-Evli olmamak,
2-Memur olmamak veya memur emeklisi olmamak.

EVLENİRLERSE ÇEYİZ PARASI İSTEYEBİLİRLER
Gerek, SSK veya Bağ-Kur ve gerekse de TC Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alan kızlar, aylık alırlarken evlenir ve yetim aylıkları evlilik sebebiyle sonra ermiş ise SGK’dan çeyiz parası-evlenme ödeneği isteyebilirler.

İSTEĞE BAĞLI, YETİM AYLIĞINA ENGEL DEĞİL
Halen, iki tür isteğe bağlı prim ödeme vardır. Birincisi isteğe bağlı Bağ-Kur ve ikincisi de isteğe bağlı Emekli Sandığı. Dileyen ev kadını dilediği an isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödemeye başlayabilir. Bunun için en yakın SGM’ye gidip isteğe bağlı talep dilekçesi doldurup vermesi yeterlidir. Bu arada da dilediği rakam üzerinden de prim ödeyebilir. En düşük asgari ücret 1071.50 lira ve en yüksek de bu rakamın 6.5 katı (yaklaşık 7000 lira) olmak üzere kendi cebine göre gelir seçip, seçtiği gelirin yüzde 32’si oranında aylık prim ödeyebilir. İsteğe bağlı prim ödeme esnasında ana-babadan her hal ve şartta yetim aylığı alınmaya devam edilir.
Kişi geçmişte hiç sosyal güvencesi yoksa şimdi isteğe bağlı ödemeye başlayacaksa ilerde en az 15 tam yıl yani 180 ay prim ödeme ön şartıyla, 65 yaşında emekli olacaktır. 65 yaşında da alacağı emekli aylığı aylık ödediği isteğe bağlı primlerin ortalaması kadar olacaktır. Mesela ayda 400 lira ödemişse aylık 400 lira emekli aylığı olur.

EMEKLİ OLUNCA YETİM AYLIĞI KESİLEBİLİR
Gerek çalışarak, gerek isteğe bağlı ödeyerek emekli olduğunuzda, ana-babanız SSK veya Bağ-Kur’lu ise aldığınız yetim aylığınız kesilir. Mesela, bugün ana-babanızdan ayda 700 lira yetim aylığı alıyorsanız, isteğe bağlı ayda 400 lira prim ödeyip 65 yaşında 400 lira emekli aylığı alacağım diye yetim aylığından olmak akıl kârı değildir. Bu sebeple her bireyin DNA’sı nasıl farklıysa her kişinin sosyal güvenlik durumu da farklıdır.
Öte yandan, ana-babanız TC Emekli Sandıklı ise ve size de burası yetim aylığı veriyorsa isteğe bağlı ödeme esnasında da ilerde emekli olunca da yetim aylığınız kesilmez. Yani, hem memur anababanızdan yetim aylığı alıp hem de kendi primlerinizle emekli olabilirsiniz. Ancak burada da unutulmaması gereken durum, 15 yıl boyunca ayda 400 lira ödeyip, ilerde 65 yaşına gelince ayda 400 lira emekli aylığı almak ne kadar mantıklı.