Advertisement

Ülkemiz, emeklilerine hem emekli aylığı verip hem de çalışma izni verir. Çalışan emeklilerin ödediği prime de sosyal güvenlik destek primi (SGDP) denir. Normal emekli aylıklarına hiç katkısı, etkisi olmaz ama çalışan emekli iş kazası veya meslek hastalığı geçirir ve yüzde 10’dan fazla işgücü kaybı yaşarsa ikinci bir geliri olur

Nereden emekli olursa olsun, emekli olan biri;

A- Özel sektörde işçi olarak çalışırsa “Hem emekli aylığımı alayım hem de çalışayım” diyebilir. Bu durumda emekli aylığını aynen alır, işyerinden aldığı ücret üzerinden yüzde 7.5 SGDP kesintisi yapılır.

B- Kendisi işyeri açar, vergi mükellefi olur veya limited şirket ortağı yahut AŞ’de hem ortak hem de yönetim kurulu üyesi olursa aldığı emekli aylığından yüzde 15 oranında SGDP kesintisi yapılır.

C- Sadece SSK emeklileri, “İşçi olarak işe giriyorum ama emekli aylığımı kesin, bir müddet daha normal sigortalı gibi prim ödeyip sonra tekrar emekli olacağım” diyebilir.

D- Nereden emekli olursa olsun bir emekli, kamuda işe girerse emekli aylığı kesilir. (Milletvekili-öğretim üyesi gibi istisnalar hariç.)

SGDP NE İŞE YARAR
Sosyal Güvenlik Destek Primi, kısa vadeli sigorta primidir ve normal emekli aylığına hiçbir etkisi olmaz. Fakat çalışan emekli 5510 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekilde iş kazası geçirir veya meslek hastalığına uğrarsa ve yüzde 10 veya daha yüksek oranda meslekte kazanma gücünü kaybederse SGK kendisine kısa vadeli sigortadan gelir (bir nevi emekli aylığı gibi) bağlar. Mesela, ayda 1000 lira emekli aylığı ve çalıştığı işyerinden 2000 lira brüt ücret alan emekli çalışan, işyerinde uğradığı kaza sebebiyle yüzde 25 oranında meslekte kazanma gücünü kaybederse, SGK kendisine 2000 liranın yüzde 70’inin yüzde 25’i kadar 350 lira gelir bağlar. Ancak yine yasa gereğince hem emekli maaşı hem de iş kazası geliri sahibi olacağından, bunlardan hangisi yüksekse tamamını, hangisi düşükse yarısını alır. Toplamda 1175 lira aylık gelir sahibi olur.

AYLIĞI KESTİRİP ÇALIŞMAK İYİ Mİ?
Sadece SSK’dan emekli olanların SGDP ödeyerek çalışmak yerine, “Aylığımı kes, yeniden normal çalışmak istiyorum” diyenlere de, 2000 yılı ve sonrasında emekli olmuşlarsa bunu yapmalarını tavsiye ederim, ama tavan ücretten (6954 lira brüt) çalışmalarını da. Yoksa boşu boşuna emekli aylıklarından olurlar.

ÖZÜR VE DÜZELTME...

BELEDİYE BAŞKANIM EMEKLİLİĞİN DE GECİKECEK

Bu köşeden, 3 Nisan 2014 günü, eski belediye başkanı Ali Ercan’a “Belediye Başkanı da olsan Bağ-Kur’lu gibi emekli aylığın olacak” demişim, ama bir yeri de eksik bırakmışım. Zira, 14.06.2011 günü yine bu köşeden yazdığım gibi 1.10.2008 gününden sonra ilk defa kamu görevlisi olarak 5510/4-C primi ödeyenlerin emeklilik yaşı 5510’a göre hesaplanacağından 4/C’li (kamu görevlisi olarak) ancak 60 yaşında emekli olacaksınız. Gördüğünüz üzere 5510 “reformu!” ile hem 10 yaş daha geç hem de çok düşük emekli aylığınız olacak. Fakat belediye başkanlığından sonra 3.5 yıldan çok Bağ-Kur primi öderseniz Bağ-Kur’dan 3.5 yılı tamamlayınca emekli olacaksınız. O sebeple bırakın kamu görevlisi belediye başkanı olarak emekli olmayı, siz Bağ-Kur’a prim ödemeye devam edin ve 3.5 yıl sonra emekli olun.