Advertisement

Yaklaşık 53 bin muhtarımız varken, bazı beldelerin kapatılmasıyla bu sayı daha da arttı. Şimdi seçilen muhtarlar ile il veya ilçe mülki amirlerine düşen sosyal güvenlik görevleri var. Yapılmaması halinde ise epey de cezaları var...

5510 sayılı Kanun gereğince, emekli olmayan veya herhangi bir yerde SSK’lı çalışması olmayan muhtarlar isteseler de istemeseler de eski adıyla Bağ-Kur’ludur. Bu sebeple gerek muhtarların kendisi gerekse de Kaymakamlık ve Valilikler yasal süresi içinde seçilen muhtarları Bağ-Kur’a (SGK’ya) bildirmek zorundadırlar.
2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince, SSK’lı, Bağ-Kur’lu veya Tarım Bağ- Kur’lu olarak prim ödemeyen muhtarlar ile kendi çalışmaları sebebiyle emekli aylığı sahibi olmayan muhtarları, SGK’ya yasal süresi (15 gün) içinde bildirme görevi mülki amirlerdedir.

SÜRESİ BİTENLER DE BİLDİRİLECEK
Son seçimle birlikte muhtarlık görevi sona eren muhtarı da yine mülki idare amirleri yasal süresi içinde (10 gün) SGK’ya bildirmek zorundadır. Mülki idare amirleri gerek yeni seçilenleri 15 gün içinde, gerekse de görevleri sona erenleri 10 gün içinde SGK’ya bildirmezlerse 5510 sayılı Kanun’un 102. Maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılırlar.
29.08.1977 tarihli 2108 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile 11.400 gösterge rakamına yükseltilerek muhtar ödenekleri artırılmıştır. Yeni duruma göre de, 15.01.2014 tarihinden itibaren muhtarların aylık ödenekleri 877.78 TL.- olmuştur.

MUHTARLAR BAĞ-KUR’LU OLUR
Sırasıyla sonuçlandırırsak;
1- Muhtarlardan emekli olanlar SGK’ya bildirilmezler ve SGDP primi ödemezler.
2- Muhtarlardan halen SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olanlar SGK’ya bildirilmezler ve muhtarlık sebebiyle ilave prim alınmaz.
3- Emekli olmayan ve SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olarak SGK’ya prim ödemeyen muhtarları mülki amirler 15 gün içinde SGK’ya bildirirler. Muhtarlıktan dolayı Bağ- Kur’lulukları başlatılır.

NE KADAR PRİM ÖDEYECEKLER?
1.10.2008’den itibaren köy muhtarlarına indirimli prim ödeme olanağı tanınmıştır. Mahalle muhtarlarının böyle bir şansı bulunmamaktadır. Köy muhtarları 2014 yılında 21 gün üzerinden prim ödese de sigortalılık süresi 30 olarak değerlendirilecektir.

 

Mahalle muhtarı ne kadar prim ödeyecek?

- 1.1.2014 ila 30.6.2014 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 35.70 TL x 30 x % 34.5 = 369.50* TL, 
- 1.7.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 37.80 TL x 30 x %34.5 = 391.23 TL prim ödeyeceklerdir.

KÖY MUHTARI NE KADAR PRİM ÖDEYECEK? 
- 1.1.2014 ila 30.6.2014 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 35.70 TL x 21 x % 34.5 = 258.65* TL, 
- 1.7.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 37.80 TL x 21 x % 34.5 = 273.86 TL prim ödeyeceklerdir.