Advertisement

Ana-babası 1.10.2008 gününden önce vefat etmiş kız çocukları, yurtdışında emekli olsalar bile SGK’dan yetim aylığı alabilirler. Anababası 1.10.2008 sonrasında ölenler ise yurtdışında emekli iseler yetim aylığı alamazlar

44 yıldan beri Hollanda’da yaşıyorum ve Hollanda’da malulen emekli oldum. 1995 yılında boşandım. 1994 yılında babam vefat etmişti, annem babamdan dul aylığı alıyor. 2011 yılında babamdan yetim aylığı için başvurdum ama bana ret yazısı verdiler; sebep olarak da “Hollanda’dan malulen emeklisin” dediler. Size soruyorum, yurtdışında yaşayanlara Türkiye’de yetim aylığı hakkı tanınmıyor mu? Sabahat BÜYÜKİMDAT
Sabahat Hanım, öncelikle babanızın SSK’lı, Bağ-Kur’lu veya Emekli Sandık’lı olduğunu yazmamışsınız. Öte yandan babanız SSK’lı veya Bağ-Kur’lu ise ve 1.10.2008 gününden sonra vefat etmişse SGK’nın cevabı doğru olurdu. Ancak babanız 1994 yılında vefat ettiğinden SSK’lı ise 506 Sayılı Kanun, Bağ-Kur’lu ise 1479 Sayılı Kanun şartlarına göre sizin yetim aylığı almanız gerekir.
1.10.2008 gününden sonra vefat etmiş anababalardan yetim aylığı şartları: 5510 Sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince çocuklara aylık bağlanabilmesi için hem Türkiye’de hem de yurtdışında emekli olmamak şartı vardır. İlgili maddeye göre;
b) Bu kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararıyla çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine % 25’i...

KIZLARA MAAŞIN % 25’İ BAĞLANIR
1.10.2008 Gününden Önce Vefat Etmiş Ana- Babalardan Ssk’dan Yetim Aylığı Alma Şartları:
506 Sayılı Kanun’un 68. maddesine göre;
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıkları’na tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine % 25’i...

BAĞ-KUR’DAN YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI
1479 Sayılı Kanun’un 45. maddesine göre;
c) 18 yaşını (veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını) doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak kaydıyla yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocuklarının her birine % 25’i aylık olarak bağlanır.

 

SSK’YI BIRAK BAĞ-KUR’A GEÇ

Annem 25.07.1954 doğumlu, 01.02.2003 sigorta girişi ve 4000 günü var. 1994’te Bulgaristan’a göçtük. Bu bilgilere göre annem nasıl emekli olabilir? SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı? Nasıl bir yol izleyelim. Pembe SAYIN
Verdiğiniz bilgilere göre anneniz 1.2.2003 girişiyle SSK’dan 1.2.2028 günü en az 4500 günle veya var olan 4000 günü 7000 güne tamamlarsa tamamladığı gün emekli olur. Bundan sonra Bağ- Kur’lu olur (isteğe bağlı da olur) ve en az 1260 gün Bağ-Kur primi ödemek ve SSK ile Bağ-Kur toplamında 5400 günü tamamlamak şartıyla 5400 günü tamamladığı gün anneniz Bağ-Kur’dan emekli olur. Bu sebeple size Bağ-Kur’u tavsiye ederim.