Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 SUT’u ile acil yanına bir de ‘Yeşil Alan’ üretti ve kendisine göre bir acil hasta tanımı getirdi. Buna karşın Sağlık Bakanlığı da acil tanımı yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın acil tanımı vatandaş lehine, SGK’nın acil tanımı hastaneler ve kendisi lehine

Ali Bey, oğlum kolunu kırdı ve SGK ile sözleşmesi olan özel hastaneye gittik, kolunu atele alıp “Yarın ortopedi polikliniğine gel” dediler. Israr edince de alçıya tam aldılar ama bunun parasını istediler. Sonra da SGK’ya şikâyet ettik. SGK “Özel hastane haklıdır” diyor. Bu doğru mu? İsmi saklı
Bütün hastane ve sağlık kuruluşları ister SGK ile sözleşmesi olsun, ister SGK ile sözleşmesi olmasın fark etmez, acil durumda olan (24 saat içinde müdahale edilmesi gereken) tüm hastaları muayene ve tedavi etmek zorundadır. Hastadan veya hasta yakınlarından da tek kuruş para istenemez.

ACİLİN GİDERLERİNİ SGK ÖDER
Tüm acil sağlık giderleri hastanelere SGK tarafından SGK fiyatları üzerinden ödenir. Sizlerden tek kuruş da para alamazlar ve isteyemezler. Ancak, para ödeyen SGK, daha az para ödemek ve acilin paralarını size ödetmek için 2012 yılında Acilde Yeşil Alan diye bir uygulama üretti. Sonra da 2012 SUT’u ile acili kendisi tanımladı.

SGK’NIN ACİL TANIMI
Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

BAKANLIĞIN TANIMI
Acil olayın ne olduğunu Sağlık Bakanlığı da tanımladı “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;
1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
4) Müşahede altına alınan vakalar,
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, acildir.

SGK’NIN YEŞİL ALANI
Acile başvuran ve yukarıda (SGK’nın acil tanımı) sayılan haller dışında kalan olaylar acil değildir ve “Yeşil Alan” hastası sayılır. Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.021 Kodu ile tanımlanan “Yeşil Alan Muayenesi” kodlama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Yani, acil olarak hastaneye gittiğinizde doktor “Bu acil hasta değil” derse, sizi yeşil alan hastası sayıyorlar ve önce devlet hastanesi ise 5 lira, özel hastane ise 12 liralık muayene parası ile ilaveten 3 liralık eczane ilaç parasını eczaneye gittiğinizde ödetiyorlar. Ayrıca, yeşil alan muayenesi için SGK sizin adınıza hastaneye 23.9 lira para ödüyor, acile gittiğiniz yer özel hastane ise sizden yüzde 200 oranında (48 lira) ilave ücret de talep ediyorlar.

YEŞİL ALAN HASTASI SAYMIŞLAR
Sağlık Bakanlığı’nın tanımı gereğince oğlunuzun düşüşü travma olduğundan, tıbbi müdahale gerektirdiğinden acil haldir. SGK’nın tanımına göre ise kırıklar için 24 saat içinde müdahale olmasa da (kendi çocukları olsa aynı şeyi yani “Kırıkları sonra tedavi ettiririz” derler mi?) “Sonrasında müdahale olsa olur” diyerek SGK oğlunuzu acil hal saymamış. Bu durumda da SGK “Ben para ödemem, işinizi kendiniz görün, parayı da vatandaştan alın” demiş. Yapmanız gereken konuyu önce SGK Başkanlığı’na sonra da Sağlık Bakanlığı’na aktarmaktır. Sonuç alamazsanız mahkemeye gidin.