Advertisement

Normalde vergi veya oda-dernek kaydı ile şirket ortağı olunmayan dönem Bağ-Kur’lu sayılamaz, ama Bağ-Kur gerekli araştırmayı yapmadan bu dönemlerin primlerini alıp yıllar sonra iş emekliliğe gelince hizmetleri silemez

Ali Bey, 1983 yılı Mayıs yılından beri Bağ-Kur’a prim ödedim, bu ödemelerden bazıları aflarla oldu. Şimdi emekli olmak için Bağ-Kur’a başvurduğumda, “Senin 1983 ile 1987 arasında vergi kaydın, oda-dernek kaydın veya limited şirket ortaklığın yokmuş” diyerek 4 yılımı sildiler ve emekliliğimi reddettiler. Bu haksızlık değil mi? Ben şimdi emekli olamayacak mıyım? Adil Uslu
Sayın okurum, tabii ki emekli olacaksınız ama mahkemeyle emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur, daha doğrusu yeni adıyla SGK sizi emekli etmez, siz iş mahkemesinde dava açarsanız, mahkemeyle SGK’yı dize getirip söke söke emekli aylığınızı alırsınız. Hatta ilk başvuru tarihinden itibaren birikmiş tüm emekli aylıklarınızı da SGK’dan alabilirsiniz.

VERGİ VEYA ODA KAYDI OLMAYAN SÜRELER
Normalde gerek 1479 Sayılı (eski) Bağ-Kur Kanunu, gerekse yeni 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, hiç kimse vergi kaydı, limited şirket ortaklığı veya meslek oda-dernek kaydı olmadan Bağ-Kur’lu olamaz, ama Bağ-Kur af zamanlarında gerekli araştırma yapmadan madem sizlerden prim almış, bu süreleri Bağ-Kur’lu saymak zorundadır. Primlerinizi gerek af, gerekse aybeay ödemiş olmanız fark etmez. Bağ-Kur bu primleri alıp aradan uzun yıllar geçtikten sonra “Prim borçlarınızı yanlış hesaplamışım, seni emekli etmiyorum” diyemez. Ayrıca size dava açtığınız zaman örnek göstermeniz için de Yargıtay karar örneği veriyorum.

ÖRNEK YARGITAY KARARI
YARGITAY YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
E. 2010/10719
K. 2010/9782
T. 12.10.2010 
- Zorunlu Sigortalı Olduğunun Tespiti 
- Primi Alınan Süreler
Özet: Davacının vergi ve oda kayıtlarının bulunmadığı tarihler arasındaki dönemde, davacının 1992 affından yararlanarak geriye doğru sigortalılık süresi yönünden prim ödemesinde bulunduğu, davacıdan prim tahsil edip ödenen primleri yıllarca kullanan ve davacıyı kendi hatalı işlemi nedeniyle yıllarca sigortalı sayan Kurumun, davacıya sigortalı olduğu inancını verdikten sonra yaptığı yanlışlığın farkına vararak sigortalılık süresini indirmesi iyi niyetten uzak olduğundan davacının primi alınan süreler bakımından zorunlu sigortalı kabul edilmesi gerekir. (1479 s. Bağ-Kur K.m.24)

 

TOBB ‘Veri bizim değil OECD’nin’ dedi

Pazartesi günü bu köşeden TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun EGD üyeleri için verdiği bilgilendirme toplantısında yayınlanan, “İstihdam üzerindeki yükler” konusundaki verileri eleştirip rakamların doğru olmadığını belirtmiştim. TOBB basın müşaviri nezaket gösterip sayın başkanın da selamıyla bahse konu verilerin, TOBB tarafından üretilmiş veriler olmadığını, OECD’den alınmış veriler olduğunu ifade etti. Kendilerine teşekkür ederim, ama durum şimdi daha vahim oldu. OECD bile Türkiye verilerini doğru bilmiyor. Bizim işverenlerimizin istihdam üzerindeki yükünü dünya bilmezse nasıl buraya yatırım yapmaya gelecekler.