Advertisement

Torba Yasa’dan devlet memurları için de düzenlemeler çıkacak. İlk başta Ecevit, sonra Mesut Yılmaz döneminde, en sonunda da 2005 yılında memurlara bir derece verilmişti. Şimdi 2005 yılından sonra memuriyete başlayan ve 1 derece ilerlemeyi bekleyen yaklaşık 800 bin memur da Torba Yasa’da yer alacak.
Ayrıca memurlara bugüne kadar verilmiş olan disiplin cezalarının affı, aday memur iken uyarma ve kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılmasına son verilmesi, özelleştirme nedeniyle araştırmacı olarak atanan genel müdür ve yardımcılarının kariyerlerine uygun mimar, mühendis, avukat kadrolarına atanmasının sağlanması, nöbetçi memurluk uygulamasının kaldırılması, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarının ek ödemelerinin artırılması, iş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına özellikle de 4/C’li olanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet sınırının kademeli olarak 35 yıla çıkarılması da memurlar için Torba Yasa’da bulunan düzenlemeler.

KREŞLER AÇILACAK TEŞVİKLER GELİYOR
Bakan Faruk Çelik, daha önce yaptığı açıklamalarda belirttiği üzere, kreşler konusunda da teşvik verileceğini belirtip “Kreşle ilgili sektör teşvik edilsin, kreşler yoğun bir şekilde açılsın. Organize sanayi bölgelerinde olabilir, dışarıda olabilir. Kadın bu konuda teşvik edilir. O konu şu anda gündemimizde” demişti.
İşçi babalara izin konusunda ise doğumdan sonra babaya da izin verildiğini anımsatan Çelik, “Kamuda şu anda 10 gün, işçilerle ilgili sıkıntı var. Onları konuşacağız” ifadesini kullanmıştı.

 

Zorunlu GSS borçlarına af ve yeni gelir testi hakkı ‘Torba’da

1.1.2012 günü başlayan Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamında halen 3 milyondan fazla kişinin GSS prim borcu birikmiş durumda. Bunlardan 550 bin kadarına da gelir testine zamanında gitmediği için borçları aylık geliri 2 asgari ücretten fazlaymış gibi her ay 240 lira borç çıkarılmıştır. Torba Kanun ile öncelikle gelir testine zamanında girmediği için her ay 240 lira borç yazılan kişiler yeniden gelir testine tabi tutulacak ve çıkan sonuca göre geçmiş borçları yeniden hesaplanıp borç rakamı düşürülecek. Öte yandan GSS borçlularının ana paraları hariç olmak üzere gecikme zamları da yüzde 50 silinerek 36 taksitle ödeme hakkı getirilecek.
NOT: SGK ve Çalışma Bakanlığı esasen tüm GSS borçlarını silip yeni bir milatla başlanmasını teklif etti ama Maliye Bakanlığı’nın karşı çıkması üzerine borçların tamamen silinmesinden vazgeçildi.

 

Staj sigortası mağdurları da tasarıya girmek istiyor

Sosyal Güvenlik sisteminde iki tür prim ödeme şekli ve bildirimi vardır. Bunlardan ilki iş kazası-meslek hastalığı sigortası da denilen kısa vadeli sigorta çeşidi, diğeri de yaşlılık-malullük-ölüm sigortası denilen uzun vadeli sigorta çeşididir. Emeklilik olarak bilinen primler de uzun vadeli sigorta primlerini içerir. Kısa vadeli sigorta, sadece çalışılan-staj yapılan sürede çalışanınstajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazası içindir. Bu sigorta çıraklar için de aynıdır. Primlerini de (stajyer ve çıraklarda) okulları öder.

UZUN VADELİ DE ÖDENEBİLİYOR
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 19.06.1986 günü uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren meslek lisesi öğrencilerinin sigortasını, okudukları okullar yapmaya başlamıştır. Önceki yıllarda ise sigortaları işletmelere aitti ve bazı işletmeler kendilerine staja gelen öğrencileri kısa vadeli stajyerlik-çıraklık sigortası yerine uzun vadeli sigorta yapabiliyorlardı. Bu sebeple de 1986 yılından önce staj yapan çırak olanlar için işe girişler emeklilik için de başlangıç sayılabilmektedir. 1986 yılı ve öncesinde staj yapanların adlarına emeklilik primi ödenip ödenmediği, sigorta hizmet cetvelindeki prim ödeme gün sayısına ve kazanç bildirilip bildirilmediğine göre belli olur. Kendisi hakkında stajyer sigortası yapılan biri için SGK web sayfasında işe giriş tarihi yazar, ama işe giriş yazan yıllar için prim ödeme gün sayısı ve kazanç görünmez. Stajdan sonra ilk normal işe giriş (uzun vadeli prim ödenme) tarihinden itibaren de gün sayısı ve kazanç görünür. Sizler de sigorta hizmet cetvelinizdeki yıllara bakın, hangi yılda (tarihte) prim ödeme gün sayısı ve kazanç varsa emeklilik için sigorta başlangıcınız o tarihtir.

EMEKLİLİĞİ 4 YIL ÖNE ALABİLİRLER
Normalde staj süresi sigortalılığı, emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Ancak SGK’nın 2010/106 sayılı genelgesine göre, meslek lisesi stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar, isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini 4 sene öne alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik primi ödenmeyen staj veya çıraklık sigortası başlangıcını nasıl doğum borçlanması için sigorta başlangıcı sayabiliyorsa, erkeklere de (kadınlara da) çıraklık ve staj süresini borçlanma hakkı olarak tanımalıdır.

Borçlanma için haklılar
Binlerce stajyer ve çırak geçmiş staj sürelerini borçlanabilmek için can atıyor. Bana göre de haklılar.