Advertisement

Ali Bey, uzun süredir birliktelik yaşadığım kız arkadaşım hamile kaldı, ama şu an evlenecek durumumuz da yok; işsizim, evlensek nereye çıkacağız. İşte bu nedenle çocuğu aldırmasını istiyorum, ama kabul ettiremiyorum. Yasal olarak sevgilim istemese de kürtaj yaptırmanın yolu var mı? İsmi saklı

Sayın okurum, maalesef bu konuda tek yetkili, birlikte olduğunuz kadındır. Sizin, kadının bedenindeki bebek adına veya kadın adına karar alma yetkiniz hukuken düzenlenmemiştir.

Anne karnındaki bebek hakkında söz hakkı kimin? Hukuken bunun cevabı yok. Ancak, hamilelikten itibaren doğurup doğurmama hakkı kadına kalıyor. Tıpkı geçmişte Meryem Uzerli’nin hamile kalması olayında olduğu gibi, erkek ne derse desin, doğurup doğurmamak kararı kadında.

Ancak anne karnındaki bebeği aldırma konusunda üzerinde söz hakkı bulunmayan erkeği hukuken epey sorumluluk bekliyor. Erkek, hiç istemediği halde hukuken baba olmak zorunda kalacak ve babalığın getirdiği bütün hukuki sonuçlara katlanmak durumunda olacaktır. İstemediği halde baba olup çocuğa nafaka ödemek zorunda kalabileceği gibi istemediği halde mirasına ortak etmek durumunda da kalabilir. Bebek konusunda söz sahibi olamayan babanın, olayın hukuki sonuçlarına da katlanmak mecburiyeti var. İstese de istemese de açılacak bir babalık davasıyla baba olarak tanınacaktır. Bu sebeple erkekler spermlerine sahip olma konusunda biraz daha dikkatli olmalı.

HEMEN NİKÂH YAPSAN BİLE SÖZ HAKKIN BİRAZ OLACAK
Ülkemiz mevzuatına göre, resmi kürtaj 10 haftaya kadar yapılabilir. Sonrasında kürtaj yasal olmaz. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası” ana başlığı ve “Hastanın Rızası ve İzin” başlıklı 24. maddesi şöyledir: “Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz...” Benzer şekilde 2827 sayılı “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun”a göre “Gebeliğin sona erdirilmesinde izin” başlıklı 6. maddesinde de şöyle denilmekte:

“5’inci maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağlıdır. 5’inci maddenin birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir.“

Görüldüğü üzere kürtajı mutlaka kadın isteyecek ama evli ise eşin de rıza göstermesi gerekecek. Bu sebeple hadi bunda hata etmişsin ama sonrakilerde hata etme, sendekilere sahip çık.

UŞAK SGK BAŞARILI ÇIKINCA MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti, 2013” araştırması sonucuna göre, ülkenin yüzde 69.6’sı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinden memnun olurken, hizmetlerden en memnun il de yüzde 89.5 ile Uşak oldu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu, SGK yönetimi, TÜİK’in bu veriyi yayınlamasından hemen sonra Uşak SGK İl Müdürü’nü görevden aldı.

TÜİK’e göre, SGK hizmetlerinden en memnun il Uşak olurken, bunu sırasıyla Amasya, Manisa, Rize ve Sakarya izlemiş. Şimdi, görevden alınma sırası Amasya, Manisa, Rize ve Sakarya müdürlerinde olmalı!

Düzce yerinde kalmalı, zira Türkiye genelinin yüzde 9.6’sının SGK’nın hizmetlerinden memnun olmadığı ortaya çıkarken Düzce ilk sırada yer aldı. Yüzde 21 ile Düzce, yüzde 16 ile Tunceli, yüzde 14.3 ile Antalya, yüzde 13.5 ile Hakkâri ve yüzde 13.2 ile de Ankara en memnuniyetsiz iller.