Advertisement

Torba Yasa’daki taşeron düzenlemeleri belli oldu. Özel sektörde kadrolunun işini yapan muvazaalı taşeronlar, asıl işçiden daha az ücret alamayacak. Kamuda ise toplu sözleşme hakkı geliyor. Bu düzenlemelerden sona kamu ve özel sektör taşeron çalıştırmaya biraz daha dikkatli bakacaktır

Taşeronlarla ilgili düzenlemenin 1. maddesi ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesi değiştiriliyor. 6100 sayılı HMUK’daki ispat ve delillere ilişkin hükümler iş mahkemelerinde de geçerli olacak. İşveren mahkemeye kayıt-belge sunamazsa işveren delil sunamamış kabul edilecek ve işçinin iddiası kabul edilecek. Hizmet tespit davaları hariç olmak üzere, SGK ile ilgili her davada önce SGK’ya başvurulması zorunlu hale getiriliyor. Tasarının 2. maddesiyle kamu kurumları dilediği gibi taşeron işçi çalıştıramayacak, konuyla ilgili hangi iş ve işyerlerinde taşeron işçilik için ihaleye çıkılabileceğiyle ilgili yönetmelik çıkarılacak.

- TAŞERON DA TOPLU SÖZLEŞMEDE

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 8. maddesine eklenen fıkrayla 6356 sayılı Toplu İş İlişkileri Yasası kapsamına kamudaki tüm taşeron işçileri de dahil edilecek. Taşeron işçiler artık kamu toplu sözleşmelerinden yararlanacak.

- ÖZEL SEKTÖR TAŞERONU YASADA
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 8. fıkrası değiştirilmiş ve değişen fıkraya göre, muvazaalı taşeron işçileri, asıl işçilerden daha az ücret almayacaklar. “Asıl işveren” ve “alt işveren” tanımı yapılacak. Böylece kadrolu işin taşerona yaptırılması gibi aldatmalı durumun bitirilmesi amaçlanıyor. Bu konuda daha önce açılan davalar kabul edilmişti, şimdi yasaya da girmiş oluyor.
“Yedinci fıkra hükümlerine aykırı olarak alt işverene iş verilmesi veya asıl işveren işçilerinin hakları kısıtlanmak suretiyle alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi hallerinde, alt işveren işçilerine ödenecek ücret ve diğer sosyal haklar asıl işverenin emsal işçisine ödenen ücret ve sosyal haklardan daha az olamaz.”

- YILLIK İZİN SORUNU BİTİYOR
Hep aynı işyerinde çalıştığı halde taşeron şirket her yıl değiştiği için yıllık izin kullanamayan taşeron işçiler için de düzenleme var. Asıl işveren, taşeron işçilerin yıllık izin kullanıp kullanmadığını kontrol edecek ve yıllık izin defterini de tutmak zorunda kalacak.

- ASIL İŞVEREN KONTROL EDECEK
Gerek özel gerek kamudaki tüm asıl işverenler (4857/36) taşeronlarının, işçilerine ücretini tam ödeyip ödemediğini her ay kontrol edecekler. Ücretini alamayan işçi varsa önce ona ücreti ödeyip kalanı taşeron şirkete verecekler.

- TAŞERON İŞÇİ ALACAĞI ÖNE GEÇİYOR
Şimdiki uygulamada, önce kamu alacakları, sonra ipotekli alacaklar, sonra da işçi alacakları sıraya girmektedir. Yeni düzenlemeyle, haciz ve icra takiplerinde, icra kararının alındığı tarihten önce işçi alacakları ödenmeden kalan alacaklıya ödeme yapılmayacak.

- KIDEMİ KAMU KURUMU ÖDEYECEK
4857/112. maddeye eklenecek fıkrayla alt işverenleri değiştiği halde taşeron işçi hep kamuda çalışmışsa, kıdem tazminatı, son kamu kurumu tarafından işçiye ödenecek.

 

KAMUDA TAŞERON SÜRESİ EN AZ 3 YIL OLACAK

Kamuya hizmet alımı taşeronluk sözleşmesi bundan böyle en az 3 yıllık olacak. Bu durumda da taşeron işçileri aynı taşeronda en az 3 yıl çalışmış olacaklar.

- TOPLULUK İŞÇİLERİNİN ÜCRETİ EN AZ 2 ASGARİ ÜCRET OLACAK
5510 sayılı Kanun gereğince, aramızda sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere Türk işçi götüren Türk işverenler, bu işçileri eski adıyla topluluk sigortasıyla SGK’ya bildirirken en az 2 asgari ücret, ücretleri varmış gibi bildirecekler.