Advertisement

Madende yaşamını yitiren işçinin geride bıraktıklarına aylık bağlayan SGK bu parayı kusurludan tahsil eder. Somalı’nın tazminat hakkı da var

Soma’da vefat eden işçilerin geride kalan, eş, çocuk ve anababasına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önce iş kazası ölüm geliri bağlar. Ayrıca vefat edenin en az 5 yıllık sigortası ve 900 günü de varsa ölüm aylığı da bağlar. Ancak, bu bağladıklarını kusuru olan sorumlulardan peşin olarak ister... Buna da rücu denir..
Sosyal Güvenlik Kurumu, Soma’da vefat eden madencilerin geride bıraktığı ailelerine gelir ve aylık bağlayacak ama bağladığı gelir ve aylıkları da 5510 sayılı Kanun’un 21. ve 39. maddeleri gereğince, olayda kusuru bulunanlardan hepsini peşin ister.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT HAKLARI SAKLI
Geride kalanlar işverene veya kusuru olanlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirler ama SGK’dan aldıkları gelir rakamı tazminat rakamından düşülür. Somalı’lara tavsiyem sakın ellerinde kâğıtlarla gelip sizden imza isteyenlere itibar etmeyin.

RÜCU ALACAKLARI KAMU ALACAĞIDIR
Sosyal Güvenlik Kurumu, vefat edenlerin yakınlarına bağlayacağı iş kazası ölüm geliri ve ölüm aylıkları, malul veya sakat kalanlara vereceği iş kazası geliri ile yapacağı sağlık masraflarını 5510/21 ve 39. maddeleri gereğince olayda kusurlu bulduğu işverenden veya üçüncü kişilerden sorumlulukları oranında peşin sermaye değeri olarak talep eder. Söz konusu AŞ’nin mal varlığı ile karşılanmazsa AŞ’nin ortak ve yöneticilerinin özel mal varlıklarından tahsili yoluna gider. Bu sebeple genelde şirketin yetkili ve sorumluları özel mallarını şimdiden kaçırma yoluna gidebilirler. Bunun için tedbir alınmalıdır.

 

Tazminatın tahsili zor olabilir!

İşçilerin veya geride kalanlarının alacağı maddi-manevi tazminatların tahsili zor. Öte yandan, işçiler gerek kendileri veya vefat etmişlerse geride kalanları işverene karşı maddi ve manevi tazminat davaları açabilirler ama dava sonunda da çıkacak borcu AŞ’nin mal varlığından talep edebilirler. Ancak, AŞ’nin mal varlığı ödemeye yetmezse AŞ’nin yetkili ve sorumlularının şahsi mal varlıklarından tahsili yoluna gidemeyeceklerinden, davalar da uzun yıllar süreceğinden maddi-manevi tazminatın tahsilinde güçlük çekebilirler.

 

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLAR NE OLACAK?

Eğer madende sigortasızsosyal güvencesiz çalıştırılanlar varsa SGK rücu alacağında gerek işverenin gerekse üçüncü kişilerin sorumluluk oranlarına bakmadan tümünü işverenden talep eder.