Advertisement

5510 sayılı kanun ve SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre doğum ve koroner by-pass, kalp kapağı değişimi, pil takılması gibi “paket fiyat” anlaşmalı tedavilerde de hiçbir hastane “tek kuruş” para isteyemez

Cumartesi günü bir dostumun anneannesi hem koroner by-pass hem de kalp kapağı değişimi operasyonu geçirmiş halde özel hastaneden taburcu edilirken, kendilerinden özel hastane yetkilileri 3 bin lira para istemişler. Beni aradılar, ben de yoğunluğumdan konuyu uzun uzun anlatmak yerine “Fatura isteyin” dedim. Aradan 2 dakika geçmedi, “Fatura isterseniz ayrıca yüzde 200 ilave ücret de isteriz, fatura istemeyin 3 bin lirayı ödeyin kârlı çıkın” demişler. Tekrar aradı, ben de aynı şeyi söyledim: “Fatura isteyin.” Çok değil 1-2 dakika geçti, bu kere “Fatura istemeyin, 1500 liraya düşelim” demişler. Bu sefer araya girmek zorunluluğu hissettim, beni hastanenin yetkilisine telefonla bağladılar.
Anlattım...
1- Kalp cerrahisi operasyonları “paket fiyat” ile SGK tarafından karşılanır; yani, hastaneye yatıştan taburcu edilinceye kadar geçen süredeki bütün tedavi, alet-edevat, malzeme ve yoğun bakım ile normal oda ücretlerinin tamamını SGK öder. Bu sebeple hasta ve yakınlarından “yatak” dahil tek kuruş para isteyemezsiniz.
2- 5510 sayılı kanun gereğince “kardiyovasküler cerrahi işlemleri” tamamen bedavadır ve yüzde 200 vs. gibi ilave ücret isteyemezsiniz.
3- Kalp kapakçığının parasını da SGK paket fiyat içinde size ödediğinden kalp kapakçığı parası da isteyemezsiniz.

YASAYA UYDULAR PARA ALMADILAR
Bana anlatılana göre bu konuşmadan sonra hastanede bir koşuşturma başlamış ve aradan 1 saat geçtikten sonra özür dilemişler, yasaya uygun bir şekilde “Tek kuruş borcunuz yok, güle güle gidin” demişler. Aynen bunun gibi doğum hizmetleri de paket fiyat içindedir. Doğum hizmetlerinden de SUT eki paket fiyat listesinde yazan hiçbir işlem için özel hastane de dahil olmak üzere sizlerden tek kuruş alamazlar.
İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri
Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz:
a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
b) Yoğun bakım hizmetleri,
c) Yanık tedavisi hizmetleri,
ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
g) Hemodiyaliz tedavileri, ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç).

PAKET FİYAT İŞLEMLERİNDEN BAZILARI (TAMAMEN BEDAVADIR)
Aslında çok uzun bir paket fiyat listesi var, ama ben buraya bunlardan bazılarını aldım. Aşağıda yazılan iş ve işlemlerden özel hastaneler yatak ücreti de dahil olmak üzere tek kuruş para isteyemezler.
- Her türlü kalp kapak operasyonları
- Her türlü by-pass
- Her türlü anjiyografi
- Her türlü doğum
- Her türlü kırık-çıkık tedavi ve operasyonları