Advertisement

Siz siz olun birini darp edecekseniz iki kere düşünün. Çünkü 5510 sayılı Kanun’a göre, birini darp ettiyseniz, bu kişi de SGK’nın sağlık hizmeti vermesi ve tedavinin uzamasıyla sonuçlandığını mahkeme kararıyla tespit ettirirse, SGK tüm masrafları sizden talep edebilir. Ayrıca bu nedenle malulen emekli olmuşsa 67 yaşına kadar alabileceği emekli maaşının sermaye değerinin yarısı da sizden peşin istenebilir

Ali Bey, SGK bana 3800 lira borç kâğıdı göndermiş, ne olduğunu anlamadım. Ben işveren değilim, işçiyim ve SGK’yla hiçbir işim olmadı. Gidip sordum, geçen sene kahvede birisiyle kavga etmiştik, o yüzden bana ceza kesmişler, böyle bir şey var mı? Nasıl bir yol izlemem gerekir. İsmi saklı
Sayın okurum, size gelen ceza değil, geçen yıl kahvede kavga ettiğiniz ve yaraladığınız kişiye SGK’nın yaptığı sağlık masraflarıdır. Sanırım olay sonrasında ilgili kişi cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş olmalı. Savcı da size karşı kamu davası açmış ve mahkemeden ertelenmiş bile olsa ceza almış olmalısınız. Zira, 5510 sayılı Kanun’un 76. maddesinin son fıkrası şöyledir:
“İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
MADDE 76- ...Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kasti veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir.”
Size çıkarılan bu rakamı ödemekten başka çareniz yok, ancak dilerseniz SGK’ya başvurup 6183 sayılı Kanun kapsamında 36 taksit yaptırabilirsiniz.
Aksi halde SGK, icra marifetiyle bu parayı sizden alır.

SAKAT VEYA MALUL KALIRSA DAHA ÇOK PARA ÖDEYECEKSİNİZ
Siz bu arada dua da edin. Şayet bu kişi tedavi sonrasında sakat kalırsa veya malul olursa, SGK bir de bu kişiye ödeyeceği tüm emekli aylıklarının peşin sermaye değerinin yarısını da sizden söke söke alır. Kanunun “Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu” başlıklı 39. maddesi şöyledir:
“Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.
Malullük, vazife malullüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.“
Madde metninden de görüleceği üzere, SGK, kasıt (bilerek ve isteyerek) bir kişiyi sakat veya malul bırakan veya öldüren kişiden de bağlayacağı malullük aylığı, ölüm (dul-yetim) aylığı paralarının hepsinin sermaye değerinin yarısını suçludan ister. Diyelim darp ettiğiniz ve yaraladığınız kişi 47 yaşında. Yasa gereği 67 yaşına kadarki 20 yıllık malulen emeklilik aylıkları hesaplanır. 1000 liradan düşünürsek, 20 yılda 240 bin lira eder. Onun da peşin sermaye değeri olarak yaklaşık yarısı dikkate alınır. Yani 20 yılda değil, peşin alınacağı için rakam düşülür. O da 120 bin liradır. Yasa gereği bu rakamın yarısını, yani 60 bin lirayı SGK sizden peşin olarak talep edebilir.

 

YARALADIĞINIZ EŞİNİZ OLSA DA FARK ETMEZ

Son yıllarda kadına darp, yaralama ve cinayet haberleri eksik olmuyor. Dövdüğünüz kişi eşiniz de olsa fark etmez. Sigortalı olduğu sürece eşinizin de tedavi masraflarını veya malulen emekli olmuşsa aylık toplamını SGK size fatura edebilir. Ancak SGK’nın, tedavi masrafı çıkan kişilerin darp sonucu hastanelik olduğunu ve masraf çıktığını tespit etmek için özel ekip kurması gerekiyor. İyi takip ederse yaptığı masrafı çıkaracak gelir kapısı doğmuş olur.