Advertisement

1967 doğumluyum ve 01.10.1982 günü SSK’lı olarak işe başladım. Çok kısa süreli sigortalı çalıştıktan sonra ara verdim ve 01.08.2000 gününden beri de isteğe bağlı SSK’ya prim ödüyordum. Ama şimdi BağKur’a geçmişiz. Öte yandan uzun süredir de Suudi Arabistan’da çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum? SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı emekli olurum? Siz hangisini tavsiye edersiniz? Son olarak, isteğe bağlı prim ödeyenlerin Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyormuş, ben Suudi Arabistan’dan isteğe bağlı prim ödeyemez miyim? Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olma hakkım da var mı?

Mehmet Bozkurt

Verdiğiniz bilgilere göre SSK’da 3040 gün, Bağ-Kur’da da 450 gününüz var. 01.10.1982 işe girişinizle 47 yaşında en az 5150 gün sayısıyla SSK’dan emekli olma hakkınız var.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Sizin durumunuzla ilgili olarak isteğe bağlı SSK şartlarında, 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile epey değişiklik oldu. Daha doğrusu en başta isteğe bağlı SSK ortadan kaldırıldı, yerine de isteğe bağlı Bağ-Kur devreye alındı. (Emekli Sandığı’nın isteğe bağlısı aynen devam etmektedir.) Ayrıca isteğe bağlı prim ödeyebilmek için Türkiye’de ikamet şartı getirildi. Kanun’un 50’nci maddesine göre, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarında; a) Sosyal Güvenlik Kanunu’na tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak, d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvuruda bulunmak şartları aranmaktadır. SSK ve Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalılar için 1 Ekim 2008 günü ikamet şartı getirmiştir. 1 Ekim 2008 gününden önce ister SSK’nın isterse Bağ-Kur’un isteğe bağlısına devam edenlerin, aralıksız devam ettirmek-prim ödemek şartıyla yurtdışından da olsa isteğe bağlıya prim ödemelerinde sakınca yoktur. Konuya ilgili olarak SGK’nın yayınladığı 2009/5 sayılı genelgede; “2.1.11Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 2.1.11.1506 sayılı Kanun’un mülga 85’inci, 2.1.11.21479 sayılı Kanun’un mülga 79’uncu, 2.1.11.32926 sayılı Kanun’un mülga 60’ıncı maddesine göre, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyenler, yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortaya devam edebileceklerdir” dendiği gibi, yine bir başka maddede (3.2.3.), “...Türkiye’de ikamet etmekte iken isteğe bağlı sigortalı olanlardan, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede bulunanların isteğe bağlı sigortalılıkları, sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir” denmiştir. Bu sebeple isteğe bağlı SSK’dan isteğe bağlı Bağ-Kur’a geçirilmişsiniz, ama Suudi Arabistan’da da olsanız prim ödeme hakkınız var. Bir kere çıkarsanız sonra yurtdışından isteğe bağlı prim ödeyemezsiniz.