Advertisement

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde işverenin tazminatını ödeyerek işten çıkarma hakkı vardır. Ancak tutuklanmaya sebep suç işyeriyle ilgiliyse ve hükümle sonuçlanmışsa kıdem tazminatı ödenmesi gerekmez

 5 yıldır çalışan personelimiz tutuklandı, iş akdi ne zaman fesholur, kıdem tazminatı ödenir mi? İşsizlik ödeneği alabilir mi? Ahmet Çakır

Sayın okurum, bu konuyu belirleyen iki durum var. Birincisi, tutukluluğunun ne kadar sürdüğüdür. İşçiniz 5 yıldır çalıştığı için 8 haftalık (17. maddeye göre) ihbar-bildirim süresi var. Tutukluluk hali 8 haftayı aşarsa işverenin işten çıkarma hakkı var ve bu durumda kıdem tazminatı ödenmek zorundadır. İşveren, tutukluluk 8 haftayı aşınca ister çıkarır ister çıkarmaz, keyfine kalmış.

ÇIKIŞ BİLDİRGESİ DÜZENLENMELİ

İkinci husus ise çalışanınızın tutuklanmasına sebep olan olayın nerede işlendiğidir. İlgili kişi işyeriyle alakası olan bir suçtan dolayı tutuklanmışsa tavsiyem, hükme kadar çıkarmayın ve hüküm giyerse tazminatsız çıkarma hakkınız olur. Olay işyeriyle ilgili değilse bunun bir önemi yoktur.

Şayet çıkaracaksanız, cezaevinden çıkışta işsizlik parası alabilmesi için de işten çıkış bildirgesi düzenlemeniz gerekir.

İşyeriyle ilgili bir suç nedeniyle ceza alırsa kıdem ve diğer tazminatları ödemek zorunda değilsiniz, sadece varsa içerideki alacakları ile yıllık izin paralarını vermek zorundasınız.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin “Zorlayıcı sebepler” başlıklı III’üncü bendi gereğince, “İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması” halinde işçinizi işten çıkarabilirsiniz, ama kıdem tazminatı vermek zorundasınız.

Öte yandan, aynı maddenin IV’üncü bendi gereğince de, “İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17’nci maddedeki bildirim süresini aşması” halinde de işten hemen çıkarabilirsiniz ama yine kıdem tazminatı ödemek zorundasınız.

“Hapse düşen işçiye kıdem mi ödenir?” diyenler çıkabilir, hatta “Bu konuyla ilgili bir düzenleme hatırlıyorum” diyorsanız, 25’inci maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı II’nci bendinin (f) fıkrası şöyledir: “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi” halinde işçi derhal işten çıkarılır ve kendisine tek kuruş tazminat ödenmez.

CEZAEVİNDEN ÇIKIŞTA DA İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR

İşçinizin suçu işyeriyle ilgili değilse, 4447 sayılı Kanun gereğince cezaevinde geçirdiği süre yok sayılır ve sanki cezaevinden çıktığı gün, işten çıkarılmış gibi değerlendirilerek, diğer şartları uyuyorsa kendisine İŞKUR işsizlik parası da öder.

İşçi, asker dönüşü öncelikle işe alınmalı

Askerlik için işyerinden ayrılırsam, askerlik bittiğinde işveren beni geri almak zorunda mı? Bir seneyi geçti aynı işyerinde işe başlayalı? Oğuz Aydın

İşyerinde bir yıldan fazla süreyle çalıştığınız için askerlik nedeniyle işyerinden ayrılırsanız her yıl için bir brüt ücret kıdem tazminatı alma hakkınız var.

Öte yandan, 4857/31. madde gereğince asker dönüşü iki ay içinde işverene başvurursanız öncelikli olarak işe alınmanız gerekir.

İşveren öncelikle işe almazsa üç aylık tazminat alırsınız.