Advertisement

Dün 17 Ağustos 2009 günü meydana gelen depremi fırsat bilen Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan ile zamanın koalisyon hükümetinin çalışanların başına iş açışının 15’inci yılıydı. 1999 yılına kadar emeklilikte yaş kuralı yoktu.
Millet deprem sonrası yaralanmışken, yaralı yerde yatarken zamanın koalisyon hükümetinin fırsat bu fırsat millet yaralı yerde yatıyor, basın da deprem ve yaralılarla ilgileniyor şimdi IMF’nin emri olan emeklilikte yaş kanununu TBMM’den geçirebiliriz dediği gün işte bugün.
17 Ağustos 1999 gününden önce zamanın Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan ve zamanın koalisyon hükümeti ANASOL-D, kara kara ‘Emeklilikte yaş kanununu nasıl geçiririz’ diye düşünüyorlardı. Zira, o tarihe kadar emeklilik için;
- Kadınlar 20,
- Erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamanın yanında bir de 5000 günü tamamlamışlarsa SSK’dan hemen emekli oluyorlardı.
Bağ-Kur’lular ile memurlardan ise;
- Kadınlar 20,
- Erkekler 25 tam yıl prim ödeme şartını yerine getirir getirmez, başkaca bir şart aranmaksızın emekli oluyorlardı.
IMF, çalışanlar için emeklilikte üçüncü bir şartın daha getirilmesini istemişti ama zamanın koalisyon hükümeti bunu TBMM’den nasıl geçireceğini kara kara düşünürken, 17 Ağustos 1999 günü sabaha karşı 03.02’de büyük bir deprem geçirdik. Depremden sonraki bir hafta süresince Ankara hükümeti Kocaeli’ne gelememişti. Zira, depremden yollar bozulmuş, viyadükler çökmüş, köprüler yıkılmıştı. Ancak, aynı hükümet 21 Ağustos 1999 günü depremden sadece 3 gün sonra IMF’nin talimatı ile yasayı TBMM’ye getirdi. Gece-gündüz çalıştılar ve 25 Ağustos 1999 günü de 64 maddeden oluşan yasa TBMM’den geçmişti. Bu yasa, daha sonra zamanın Cumhurbaşkanı’nın onamasından sonra 08.09.1999 günkü Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı Kanun numarasını aldı. Yasa sonrası, artık emeklilik için üçüncü bir şart olan ‘Yaş’ kuralı da geldi. 4447 sayılı Kanun sonrası artık; 09.09.1999 günü ve sonrasında işe girenlerden,
- Kadın olanlar 58 yaşından,
- Erkekler olanlar 60 yaşından önde emekli olamayacaklardı.
Öte yandan, kadın ve erkek fark etmez SSK’lılar 7000 gün, Bağ-Kur’lular ile memurlar da 9000 gün ile emekli olabileceklerdi. 08.09.1999 gününden önce işe girmiş olanlara ise emeklilik için yaş kademesi getirilmişti. Getirilen kademelere göre de çalışanlar 41 yaş ile 56 yaş arasında emekli olabileceklerdi.

KADEME ADALETSİZ BULUNDU
4447 sayılı Kanun ile emeklilik için getirilen yaşlardaki kademeler zamanın muhalefeti (Anamuhalefet Fazilet Partisi TBMM Grubu adına Grup Başkanı Mehmet Recai Kutan) tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.
Anayasa Mahkemesi de başvuruyu kabul edip, 23/11/2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 23/02/2001 tarih ve Esas 1999/42 ile Karar 2001/41 sayılı kararıyla kademelendirmeyi iptal etmişti.

YENİ KADEMELER GELDİ
Anayasa Mahkemesi’nin 4447 sayılı Kanun’un emeklilik yaşında getirdiği kademelendirmeyi iptal edip buna ilişkin kararı da 2001 yılı Kasım ayında Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra, TBMM bu kere 23.05.2002 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 4759 sayılı Kanun ile emeklilik yaşlarında yeni kademeleri getirdi.
İşte, 08.09.1999 gününden önce işe girip de emekli olanlar şu anda geçerli olan 4759 sayılı Kanun’un getirdiği kademelere göre emekli edilmektedirler.