Advertisement

Ev hizmetlerinde çalışanlar da SGK sigortalısı olurlar ve onlar için de sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödenir, ama bu çalışanlar için gelir vergisi ödenmediğinden normal çalışanlara göre cebinizden çıkacak para daha az olur...

Ali Bey, annem benim yeni doğan bebeğime, evimde bakıcılık yapıyor ve ben de ona bunun karşılığında belli bir ücret ödüyorum. Şimdi annemin emekli olabilmesi için çalışıp prim ödemesi yapması lazımmış. Benim evimden annemi SSK’lı yapabilir miyim? İsmi Saklı

Sayın okurum tabii ki yapabilirsiniz hatta yasa gereği yapmanız da lazım zaten. Çünkü...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince (madde 6) aşağıda sayılanlar için SGK primi ödenmesi gerekmez:

SÜREKLİ ÇALIŞMAYAN İÇİN DURUM NE?

“a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,

c) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç) ...”

Madde metninden de görüldüğü üzere ücretle ve sürekli olarak çalışan ev hizmetleri görevlileri SGK’lı olmalı ama ücretsiz veya ücretli olup da süreksiz çalışanlar için SGK primi ödenmesi gerekmemektedir.

Öte yandan, sürekli ve ücretle çalıştığı için 5510 sayılı kanun gereğince de SGK’ya her ay bildirilmeli ve adına prim ödenmelidir.

İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ YAPILMALIDIR

5510 sayılı kanun gereğince sürekli ve ücretle çalışan ev hizmetlilerini SGK’ya bildirmenin de bir usulü-esası vardır. Mevzuat gereğince, bir işçiyi (hizmetçiyi-kapıcıyıbahçıvanı) işe alan ev sahibi,

1- Aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi doldurup gönderecektir. (Bildirgelerin örnekleri www.sgk.gov.tr web sayfasında “Formlar ve Dilekçeler” bölümünde var.)

2- Ardından, e-bildirge için şifre talep edip, internet üzerinden işe aldığı ev hizmetlisi için bir ay içinde işe giriş bildirgesi doldurup SGK’ya vereceklerdir.

3- Öte yandan her ay bir önceki ayda ev hizmetlisi için (asgari ücretten az olmamak şartıyla) ayda kaç lira ücret ödendiğini belirten Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’ni de SGK’ya verecektir.

SGK’nın yeni uygulaması gereğince işverenlerin, evde bir kişi dahi çalıştırıyor olsalar, aylık bildirgeleri de elden değil e-bildirge sistemiyle internet üzerinden SGK’ya gönderme zorunluluğu vardır.

ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK SİGORTASINA DAHİL

Ev hizmetlerinde çalışanların tamamı ile kapıcılar, “İşsizlik Sigortası” kapsamı içindedirler. Yani ev hizmetlerinde çalışanlara İş Kanunu kapsamında ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi haklar verilmemiştir ama işsiz kalırlarsa işsizlik sigortasından para da alabilirler. Tabii bunun için 4447 sayılı kanun gereğince en az 600 gün (20 ay) sigortalı çalışmak birinci şarttır.

EV HİZMETLİLERİ İÇİN VERGİ ÖDENMEZ

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, “... Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır)...” Gelir Vergisi’nden muaftır. Bu durumda aylık 1000 TL kazanç bildirilen bir kapıcılık-hizmetçilik işyerinden SGK’ya eski adıyla SSK’lı yeni adıyla 4/A’lı gibi bildirilirse işsizlik sigortası dahil yüzde 36.5 oranıyla 365 TL prim ödenecek ama hiç gelir-damga vergisi ödenmeyecektir.

ANNENİZİ SGK’LI YAPIN

SSK’nın isteğe bağlısı sona erdikten sonra SSK’lı bir işe girip çalışmak zorunda olanların tercih ettiği ev hizmetlileri sigortasında sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ve işsizlik sigortası primi ödenir, ama gelir vergisi ödenmediğinden diğer işçilere göre daha az para vermiş olursunuz. Siz de annenizi, sürekli ve ücretle çalıştırıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay internet üzerinden e-bildirge vermeli ve primlerini de ödemelisiniz.