Advertisement

Yargıtay daha önceki kararlarında 15 yıl ve 3600 günü doldurup SGK’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı alarak istifa edip kıdem tazminatı istenebilmesi için “yazının işverene verildiği gün evinde oturma” şartını arıyordu. Artık bu şartı aramayan Yargıtay, istifa edip ertesi gün başka yerde işe girenin bile bu tazminata hakkı olduğunu belirten bir karar aldı.

İŞTE O KARAR
TC YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2011/51535 Karar No: 2014/52 Tarihi: 13.01.2014

ÜÇ BİN ALTI YÜZ GÜN VE ON BEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA

YENİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN, HAKKIN KÖTÜYE KULLANMASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

ÖZETİ: Somut olayda davacı, 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 25.10.2010 tarihli dilekçesi ile işyerinden ayrılmış, 01.11.2010 günü başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davacı, kanunun kendisine verdiği yasal hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkân tanımaktır. Bu nedenle davacının, davasının kabulü ile kıdem tazminatının ödenmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SGK, danışmanlıktan da para kazanacak

Torba kanunun 31. ve devamı maddeleri gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu olan 5502 sayılı Kanun’a bazı eklemeler yapıldı. Buna göre; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 3’üncü maddesinde belirtilen kurumun görevleri arasına, “eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak” ibaresi eklenmiştir.

32. maddeyle de “Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı” kurulmuştur.

33. maddeyle de kurulan “Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı”nın görevleri sıralanmıştır.

36. madde ise çok ilginç. Kurumun gelirleri arasına bazı gelir kalemleri eklenmiş:

“d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri, kurumun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler.”

“h) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.”

Görüldüğü üzere SGK bundan sonra sanırım en çok bana rakip olacak; vatandaşlara, özel sektöre, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapacak ve para kazanacak. Vatandaşa artık bedava bilgi yok. Hadi bakalım, ben rekabete hazırım!..