Advertisement

2013’ün Temmuz ayında bir evlilik yaptım ve evlilik tazminatımı alarak işyerimden ayrıldım. Nisan 2014 ayında boşandım ve 1 yıldır yeni bir işyerinde çalışıyorum. 20 gün sonra tekrar evleniyorum, evlilik sonrasında çalışmayacağım. Tekrar tazminat alma hakkım var mı? Bana bu konuda bilgi verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. İsmi saklı.

1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesi gereğince, “Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

1. İşveren tarafından bu kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu kanunun 16’ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. 506 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır...”

Kanun metninde bu konuda sınır konulmadığından şimdiki ikinci evliliğinden (nikâh tarihinden) itibaren bir yıl içinde işverene dilekçe verip evlilik sebebiyle iş akdini feshettiğini (istifa ettiğini) belirtirsen işveren sana kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

EŞ, TEK AYLIK ALAN ISE AYLIĞI ARTAR

Ali Bey, eşim vefat etti. Bir erkek çocuğum var, 3 ay önce 18 yaşına girdi. Babasından aldığı emekli maaşı kesildi. Sigortalı işte çalışıyor. Kesilen maaşını annesi olarak ben alabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor. Sema Çolak Bakır

Sema Hanım, çocuktan sonra aylık alan başka çocuk kalmamış, sadece siz kalmışsanız normalde aylığınızın artması lazım, ama bana eşinizin ne zaman vefat ettiğini yazmamışsınız. Şayet eşiniz 1.10.2008 gününden önce vefat etmişse aylık alan tek dul eş olarak eşinizin aylığının yüzde 75’ini almanız gerekir. Oğlunuzla birlikte eşinizin aylığının yüzde 50’sini siz, yüzde 25’ini oğlunuz alıyordu, şimdi tek kalınca yüzde 50’nin yüzde 75’e çıkması gerekir.

Ancak eşiniz 1.10.2008 günü ve sonrasında vefat etmişse, bu durumda siz emekli değilseniz veya Türkiye’de veya yurtdışında sigortalı çalışmıyorsanız dul aylığınız yüzde 75’e çıkar. Çalışıyor veya emekliyseniz artmaz, aynı bugün olduğu gibi yüzde 50 oranlı olarak kalır.