Advertisement

Bir sigortalı vefat ederse en az 5 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 900 günü varsa geride kalan dul ve yetimlere aylık bağlanır. Soma’da ölenlerin geride kalan dul ve yetimleri ile ana babalarına bu şartları olmasa da aylık bağlanacak. Bu Anayasal eşitliğe aykırıdır.

Ali Bey, eşim 23 yaşında vefat etti, 1 yaşındaki kızımla 21 yaşında dul kaldım. Eşimin sadece 3 yıllık sigortası ve 740 günü var. SGK’ya gittim, “Eşinin 5 yılı ve 900 günü yok, eksik kalan süreleri de askerlik borçlanmasıyla dolduramazsın” dediler. Bana ve kızıma dul-yetim aylığı bağlamadılar. Ben nasıl geçinirim ve kızımı nasıl büyütürüm? Bunun bir çaresi yok mu? İsmi saklı

Sayın okurum, maalesef yasal çerçeve içinde sorununun çözümü yok. Ancak dava edip konuyu Anayasa Mahkemesi’ne kadar götürebilirseniz olabilir. Zira 5510 sayılı Kanun gereğince,

“a) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş” şartıyla size ve kızınıza dul yetim aylığı verilebilir.

ÖLÜM BU, NE ZAMAN GELİR PLANLANAMAZ

Ölüm ne zaman gelir bilinmez. Ancak bizim mevzuatımız diyor ki, işe girip de 5 yıl geçmeden ölürsen ve bu 5 yıl içinde 900 günlük primin dolmadan vefat edersen geride kalanlarına bakmam, onlara aylık falan da vermem. Üstelik eksikliklerini de geride kalanlar borçlanma yoluyla tamamlayamaz. Bu ne dine sığar, ne de vicdana, o sebeple mutlaka bu yasa değişmelidir.

Son torba yasayla 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 59. maddeyle sadece Soma’da ölenler için bu şartlar kaldırıldı. “Geçici Madde 59 - 13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma İlçesi’nde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32’nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı’nca kuruma ödenir.

Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 34’üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.

Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi hakkında 3713 sayılı Kanun’un ek 1’inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır...”

KONUYU ANAYASA MAHKEMESİ’NE KADAR GÖTÜRÜN

Soma’da ölenler için gerek 5 yıl gerekse 900 gün şartlarını ortadan kaldırdılar. Siz de şimdi konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için süreci başlatın.

HAVATAŞ’ın hizmet anlayışı

Kumluca Sanayi ve Ticaret Odası’nca düzenlenen yeni torba yasayı anlatmak amacıyla cuma sabahı Antalya’ya uçacaktım. Bu sebeple saat 09.00’da gazetenin önünden kalkan HAVATAŞ otobüsüne bindim. Binmeden önce de bir tost yaptırdım ki açlığımı bastırayım. Otobüs sürücüsü “Araca yiyecekiçecek ile girilmez” yazısını gösterip “Binemezsin” dedi, “Binersem ne olur” dediğimde “İndiririm” dedi. Mecburen indim. Bu uygulamanın sebebini sorduğumda da “Yiyip içip etrafı kirletiyorlar, sonra da temizlemek bana kalıyor” dedi. Tostumu yiyip bir sonraki 09.30 otobüsüne bindim. HAVATAŞ yetkililerine sesleniyorum, hadi müşterilerinize ikram vermiyorsunuz, bari bir tost veya simitle araca binmeye de yasak getirmeyin. Bu mudur sizin vatandaşa hizmet anlayışınız.