Advertisement

Ali Bey merhaba, bankacıyım. Çalışmaktan zaman bulursam sizin yazılarınızı takip etmeye çalışıyorum. Size sormak istediğim birkaç sorum olacak. Umarım fırsatınız olur ve cevaplarsınız. Çalıştığım bankada tekaüt sandığına üyeyiz. Banka, tüp bebek yöntemini 2 kez karşıladı. Torba yasada da bulunan 3. kez tüp bebeği devlet karşılıyor, fakat bizim sandığımız karşılamayacağını ifade ediyor. Bu konuyla ilgili hakkımı arayacağım bir doküman var mı? İkincisi, biz diğer sektörlerde çalışanlar gibi değiliz biliyorsunuz. Çok uzun saatler yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Emeklilikte yıpranma payı var mı? Üçüncüsü de illa 15 yılımız mı dolmalı tazminat alarak ayrılabilmek için? Benim 8. senem doldu, ama çok yıprandım. Sanırım daha fazla çalışacak gücüm kalmadı Rengin

Fulya ORDOGLU

Sayın okurum, 506 sayılı Kanun’un ve 5510 sayılı Kanun’un geçici 20. maddelerine göre;

“Geçici Madde 20 - Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, Borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde:

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsayacak,

b) Bu personelin, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağlayacak...” şekilde hizmet verebilirler. Aksi durumda Çalışma Bakanlığı bu sandıkları kapatıp SGK’ya devredebilir.

Yasa metninden de göreceğiniz üzere, tüm banka ve borsa sandıkları, sizlere en az SGK’nın verdiği kadar sağlık ve emeklilik şart ve haklarını vermek zorundadır.

Şimdi yapmanız gereken, sandığınıza sözle değil yazıyla başvurup üçüncü tüp bebek uygulaması için gereğinin yapılması konusunda dilekçe vermektir. Dilekçenize olumsuz yanıt verirlerse bana gönderin. Olumlu olursa ne âlâ, gidip üçüncü denemenizi de yapın.

YIPRANMANIZ YOK

Banka çalışanlarının zor şartlar altında çalışması, daha doğrusu mesai saatlerinin uzun tutulması yasaya aykırıdır. Bu sebeple yasaya göre yıpranma hakkınız yok. Kıdem tazminatınızı kendi isteğinizle alabilmeniz için öncelikle 8.9.1999 günü veya öncesinde sosyal güvenlik sistemine girmeniz ve sonrasında da en az 15 yıl ve bu süre içinde en az 3600 gününüz olmalı. Son olarak gerçekten kıdem tazminatı istiyorsanız, size yasadışı bir şekilde fazla mesai yaptırmalarını bahane ederek 4857/24 gereğince işinizi haklı sebeple bırakıp gerek idari işlem gerekse dava yoluyla kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.