Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu, ortada herhangi bir yasa değişikliği olmadığı halde daha önce çeşitli genelgeler ve en son 2013/11 sayılı genelge ile SSK ve Bağ-Kur çakışmasına 2014/5 sayılı genelge ile yeni düzenleme getirdi... Vergi mükellefi ve şirket ortağı olanlardan kısmi süreli SSK’lı çalışanların, 30 günden eksik süreleri için Bağ-Kur zorunluluğu getirildi...

5510 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde, 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile SGK, yayınladığı 2013/11 sayılı birleştirilmiş genelgede diyordu ki; esasen vergi mükellefi, şirket ortağı veya tarımsal faaliyeti sebebiyle Bağ-Kur’lu (4/B) sayılması gereken sigortalılar, ayda bir gün dahi olsa bir başka işyerinden SSK’lı olurlarsa, Bağ-Kur hiç devreye girmez, kişi SSK’lı sayılır. Buna bir de ekleme yapıp dilerlerse de dilekçe verip “SSK’daki aylık 30 günden eksik kalan süre için Bağ-Kur.’a prim ödeyeceğim” diyebilirler. Ödedikleri 30 günden eksik sürelerdeki Bağ-Kur primleri de SSK’ya sayılır”.

GENELGE TUZAĞI

Diyorlar ki, aslında Bağ-Kur’lu olması gereken vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı veya tarımsal faaliyette bulunanlar, bir başka işveren yanında ayda 30 günden az çalışıyorlarsa, ister dilekçe versinler ister vermesinler 30 günden eksik süreler için mutlaka Bağ-Kur primi ödeyecekler. Üstelik yasaya aykırı bir şekilde SSK’lı bildirilenler SSK’ya, 30 günden eksik olan süreler için ödeyecekleri Bağ-Kur primleri de Bağ-Kur’a sayılacak.

Vergi mükellefi veya şirket ortağı olup da bir başka işveren yanında ayda 30 günden az SSK’lı olarak bildirilenlere SGK 30 günden eksik süreler için Bağ-Kur borcu çıkardı veya çıkaracak bu sebeple bu kişiler mutlaka 31.12.2014 gününe kadar SGK’ya başvurup af formu doldurup versin veya göndersinler.

İŞTE 2014/5 SAYILI GENELGENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

“5- Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetlerin çakışması 4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar (eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam), tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilen (eksik gün nedeni 7- Puantaj kaydı) ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların (eksik gün nedeni 17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) aynı anda kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda sadece çakışan süredeki (b) bendine tabi sigortalılıkları iptal edilecektir. Çakışma sürelerinin tespitinde her bir ay için ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. Bu durumda, ay içinde kısmi çalışılan süreler dışında kalan sürede (b) bendine tabi sigortalılık geçerli sayılacağından sigortalılar ayrıca (b) bendi kapsamında prim ödemek için yazılı talepte bulunmayacaklardır. Sigortalıların ay içindeki (a) ve (b) bentlerine tabi gün sayılarının hesabında ay 30 gün kabul edilecek (b) bendine tabi gün sayısı (a) bendine ilave edilerek hesaplanacaktır. Sigortalının (a) bendine tabi işe girdiği ay içinde işten çıktığı ay için parmak hesabı yapılarak işlem yapılacaktır. Artık güne ait kazançlar sigortalının prime esas kazancına ilave edilecektir. Ay içinde giriş ve çıkış tarihi bulunmuyorsa kısmi çalışılan aylarda (a) bendi kapsamındaki sigortalılık ayın ilk gününden itibaren başlatılacaktır. (b) bendine tabi sigortalılık ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği günü takip eden günden itibaren başlatılacaktır. Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kısmi süreli olarak çalışanlar bu süreleri dışında kalan günleri (b) bendine tabi zorunlu çalışmaları ile tamamladıklarından kalan sürelerinde kısmi süreleri olarak (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olamayacakları gibi genel sağlık sigortalısı olarak bu süreleri ayrıca tamamlamayacaklardır...”