Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olanların gerek gayrimenkul gerek araç, gerekse alacakları üzerine SGK tarafından haciz ve icra işlemi yapılmış ise borç tamamen bitmeden haciz kalkmaz, ama icra durdurulur. Ancak borcu yapılandırınca haczi kaldırmak mümkün olacaktır 

Ali Bey, SGK’ya işveren borcum vardı ve kullandığım araç haciz ve icra yoluyla otoparka yediemine bırakılmıştı. Şimdi yapılandırırsam ve taksitle ödemeyi seçersem aracımı geri alabilir miyim?

Ali Kınlı

Torba yasayla 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 60. maddeyle SGK’ya borcu olanlar, 31.12.2014 gününe kadar yapılandırma müracaatı yapabilecekler. Ayrıca SGK tarafından yayımlanan 2014-26 sayılı genelge durumu daha net açıklamıştır.

BORÇ BİTMEDEN HACİZ KALKMAZ


Genelgenin “7.14-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması” başlıklı bölümü şöyledir: “Geçici 60’ıncı madde kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise, hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

- Yapılandırma başvurusu sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle,

- Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla, yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, diğer taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler kısım kısım kaldırılacaktır...” “Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, kapsamına giren borçları yapılandırıldığında, yapılandırılan bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır. Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

YAPILANDIRINCA ARACINIZI ALABİLİRSİNİZ

-Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olunması,

- Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması gerekmektedir...” Görüldüğü üzere yapılandırmanızı yapınca, otoparka, yediemine bırakılmış aracınızı geri alma hakkınız doğacak.