Advertisement

30.09.2008 öncesinde işe giren memurların emekli aylığı ve ikramiyesi eski 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, sonrasında işe girmiş olanların ise 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince hesaplanır. Eski memurlar bu konuda şanslı, yenileri ise ileride çok düşük aylık alacaklar

Şubat 1981’de bakanlıkta göreve başladım. 15.05.2001’de 2. derecenin 2’sinden 1600 göstergeyle şef olarak emekli oldum. 4 yıllık fakülte mezunuyum. Lise mezunlarıyla aynı maaşı alıyorum. Maaşlar nasıl hesaplanıyor, yardımcı olabilirseniz sevinirim. Bilhur

Siz eski memur-emekli olduğunuz için emekli aylığınız 5434 Sayılı Kanun’a göre hesaplanır. Memurlar statülerine göre ne zaman emekli olurlarsa olsun eşit aylık alır. Sizin emekli aylığınızı hesaplayalım. Unvansız memurların emekli aylığının hesaplanmasında 5 temel gösterge vardır.

Emekli aylığı formülü: Emekli keseneğine esas kazanç x aylık bağlama oranı

Aylık bağlama oranı (ABO) formülü: Çalışma yılı + 50 (Sizin için yüzde 70)

Emekli keseneğine esas kazanç hesaplanması: gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, özel hizmet tazminatının memurun aldığı ek göstergelere göre % 40’ından aşağı olmamak üzere tekabül eden miktarı. Sizin hesabınızı yaparsak...
01.01-30.06.2011 dönemi memur maaş katsayısı 0.061954, taban aylık katsayısı 0.82656. Özel hizmet tazminatının % 100’ü 9500 x 0.061954= 588.56 TL.

1-Gösterge aylığı: Göstergeniz 1210. 1210 x 0.061954= 74.,96 TL.

2-Ek gösterge aylığı: Unvansız yüksek öğrenimli 2/2’ye memurun ek göstergesi 1600. 0.061954 x 1600= 99.13 TL.

3-Taban aylığı: Gösterge sabit 1000. 0.82656 x 1000= 826.56 TL.

4-Kıdem aylığı: Kıdem göstergeniz 400. 400 x 0.061954= 24.78 TL.

5-Özel hizmet tazminatı: Ek göstergeniz 3599 ve daha düşük olan memurların emekli aylığı için geçerli ÖHT oranı yüzde 40’tır. ÖHT’nin % 40’ı da 235.42 TL.

5 kalemin toplamı: 1260.85 TL. Formül: 1260.85 x 0.70= 882.59 lira emekli aylığınız olmalı. Buna ek ödeme rakamı olarak 35.30 lira daha ilave edince her ay 917.89 lira emekli aylığı almanız lazım.

İKRAMİYENİN HESAPLANMASI

Memurlara verilen emekli ikramiyesinin hesaplanması basittir. Emekli keseneğine esas kazanç ile çalışma yılının çarpımı ikramiyeyi verir. Siz bugün emekli olsaydınız 20 yıllık memuriyet için alacağınız ikramiye tutarı, 1260.85 x 20= 25.217 TL olurdu.

01.10.2008’DEN SONRA MEMUR OLSAYDINIZ YANMIŞTINIZ
Siz yine şanslısınız, zira 01.10.2008’den sonra ilk defa memur olanlar bu rakamdan daha düşük maaş alacaklar. 01.10.2008 gününden sonra memur olanların emekli aylığının formülü şöyledir: Emekli keseneğine esas kazanç x ABO. ABO: Çalışma yılı x 2’dir. Sizin durumunuzda olan ve 1 Ekim 2008 gününden sonra memur olup 65 yaşına gelince emekli olacak bir memurun alacağı emekli aylığı da 1260.85 x 40= 504.34 lira olacaktır.


18 yaş altına e-devlet şifresi yokmuş

Ali Abi, PTT’den e-devlet şifresi almak istedim, 18 yaşından küçük olduğum için vermediler. “Babanın üzerinden bakabilirsin” dediler. Şu an çalışıyorum ve işverenim beni SSK’ya bildirdi mi bildirmedi mi bakamıyorum. Burhan Şahin Burhan kardeşim, haklısın. Sosyal güvenlik uygulamalarını e-devlet üzerinden başka bir yerde internetten görme uygulaması sona erdirilince, bir de 18 yaşından küçüklere, yurtdışında bulunanlara, Türk vatandaşı olmayanlara e-devlet şifresi vermeyince, kayıtdışı çalışmaların kontrolünü kendiniz yapamıyorsunuz. “Kayıtdışılığı önleyeceğim” diyen Çalışma Bakanlığı ve SGK’ya duyurulur. Yaptığınızı gördünüz mü?