Advertisement

1475 ve 4857 sayılı iş kanunları gereği; işyeriyle alakalı bir suçtan ceza alan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmez, ancak işyeriyle alakalı olmayan bir suçtan dolayı cezaevine düşen işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir

Bir çalışanımız kardeşini öldürmekten cezaevine girdi. Fakat suçu kesinleşmedi henüz. Bu çalışanımız kıdem tazminatını almaya hak kazanmış olur mu? Yusuf Delikkaya
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin, “II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı işverenin işçisinin iş akdini tazminatsız derhal sona erdirme yetkisi veren hükümlerine göre; “İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi...” sebebiyle işine gidememesi durumunda işverenin, işçisine kıdem tazminatı ödemesi gerekmez. Ancak, aynı maddenin IV. bendine göre, “İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17’nci maddedeki bildirim süresini aşması...” halinde işverenin işe gelemeyen işçisine kıdem tazminatını ödemesi gerekir. Bilindiği üzere 17’nci madde ihbar önellerini içermektedir.
Öyleyse, işçinizin, gözaltına alınması ve tutuklanması sebebiyle işe gelememe süresi işyerindeki çalışma süresine göre 2 ile 8 haftaya ulaşması durumunda kıdem tazminatını ödemeniz gerekiyor.

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

1. KARAR
Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi E: 2006/27023, K: 2007/13749, T: 30.04.2007
* KIDEM TAZMİNATI
*ESRAR SATMA SUÇU
* TUTUKLULUK HALİ
*DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞ AKDİNİN FESHİ
*İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI
Davacının işyeri dışında işlediği esrar satmak suçundan dolayı tutuklandığı daha sonra mahkûm olduğu anlaşılmaktadır. İşyeri dışında işlenen ve işle ilgili olmayan suçtan dolayı tutukluluk nedeniyle işe devamsızlık zorlayıcı nedene dayandığı dairemizin yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Bu nedenle kıdem tazminatının karar altına alınması gerekir.
(1475 s. İş K. m. 14) (4857 s. İş K. m. 25)

2. KARAR
E: 2006/30425, K: 2007/2223, T: 05.02.2007
*FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI
* İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI
*TUTUKLULUK SÜRESİ
Dosya içeriğine göre davacının görevli memura görevini yaptırmamak için direnme, gece konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 29.8.2005-4.10.2005 tarihleri arasında tutuklu kaldığı, bu süre içinde işe gelmeyen davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle 5.10.2005 tarihinde davalı işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır.

Torba Yasa için seminerim var

Torba Yasa’nın iş yasalarında, Sosyal Güvenlik alanında ne gibi önemli değişiklikler yaptığını günlerdir bu köşeden anlatmaya çalışıyorum. Ancak saydığım şu meslek gruplarının; mali müşavirler, muhasebeciler, yeminli mali müşavirler, insan kaynakları yönetici ve uzmanları, işveren temsilcileri, sosyal güvenlik uzmanları ve avukatların Torba Yasa’daki değişiklikleri yaptıkları iş gereği çok daha ayrıntılı bilmeleri gerekiyor. İşte bu ihtiyaca cevap verebilmek; “İstihdam teşviki işverenlere ne getiriyor? İşverenler için hangi teşvik türü daha avantajlı? Yeni Torba Yasa’yla birden fazla teşvik türünden yararlanmak mümkün mü? Borç yapılandırılınca, teşvikten yararlanmak mümkün olacak mı? Hangi sigortalılar geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilecek?” gibi onlarca soru ve sorunun yanıtlarını İstanbul’da 18 ve 23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek seminerlerde vereceğim. Ayrıntılı bilgi için: www.alitezel.com

Yurtdışı kısmi emekli aylığı alıyorsunuz

Ali Bey, benim emekli maaşım 62 TL’dir. Bu doğru mu? Ben Alman vatandaşıyım, Almanya’da 6485 gün prim ödedim. 1996 yılında Türkiye’ye yerleştim. 2005 yılında Türk vatandaşı oldum. Türkiye’de Ocak 2007 ile Aralık 2008 arasında çalıştım ve 588 gün prim ödedim. Ben 2009 yılında emekliye ayrıldım. Emekli maaşımı görünce şoke oldum. 650 TL maaş beklerken gördüm ki sadece 62 TL maaş çıktı. Ekber Grust

Ekber Bey, esasen Türkiye’deki 588 gün ile emekli olma imkânınız yoktu ama Almanya ile Türkiye arasında var olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne göre emekli olmuşsunuz. Aldığınız aylığın adı, yurtdışı kısmi emekli aylığıdır. Hesaplama şekline göre, Türkiye ile Almanya çalışmalarınızın toplamı olan (588 + 6485) 7173 güne göre bir emekli aylığı hesaplanır ve hesaplanan aylığın Türkiye günlerine oranı kadar emekli aylığı verilir. Yani, aslında 7173 güne göre sizin için 756 liradır ama 7173 günün sadece 588 günü Türkiye’de geçtiği için size verilen aylık 62 liradır ve doğrudur.
Bu aylığı artırma imkânınız da yok. Almanya’da geçirdiğiniz çalışma sürelerinde Türk vatandaşı olsaydınız, yurtdışı hizmet borçlanması yaparak tam aylık alabilirdiniz.