Advertisement

İdari para cezası alanlardan dava açmış veya dava açma süresi sona ermemiş olanların ana para cezası yüzde 75 silinirken, dava açmamış ve dava açma süresi geçmiş olanların ana parası yüzde 50 silinmektedir.

31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup Torba Kanun’un yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde Torba Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Torba Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve zammı gibi feri alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir. Tebliğ tarihi 15 Nisan 2005, ana ceza rakamı 20 bin lira ve bugüne kadar birikmiş 29.090 liralık gecikme zam ve faizi ile toplam borç 49.090 lira iken Torba Kanun ile İPC cezasının yüzde 50’si olan 10 bin lira ile 20 bin liraya getirilen gecikme zam ve faizleri silinecek ve kalan ana cezanın %’50 si olan 10.000 TL’ye TEFE/ÜFE uygulanacaktır. Torba Kanun gereğince ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurulması halinde, İPC aslının 10.000 TL’si ile gecikme zammı ve gecikme cezası olan 23.600 TL silinir. Toplam 49.090 TL yerine 15.490 TL ödenir ve borç kapanır. Torba öncesi ödenmesi gereken: 49.090 TL Torba sonrası ödenecek: 15.490 TL Torba ile silinen borç: 33.600 TL BDava safhasında bulunan veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezaları 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (2011 Nisan) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 75’i silinecek ve kalan % 25’i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan % 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

ÖRNEK: İPC Aslı İPC G.zammı/ceza Tebliğ Trh. 20.000 29.090 Yeni tebliğ edildi İPC cezasının % 25’i olan 5.000 TL’ye TEFE/ÜFE uygulanarak ödenmesi halinde İPC aslının % 75’i olan 15.000 TL’si silinir ve 5.000 TL ödenerek borç kapatılır. Torba öncesi ödenmesi gereken: 20.000 TL Torba sonrası ödenecek: 5.000 TL Torba ile silinen borç: 15.000 TL

8 YIL ÖNCE EKSİK İŞÇİ BİLDİRENİN BORCU 25 BİN LİRADAN 6 BİN LİRAYA DÜŞECEK 30.01.2003’te biten ve 10.000 TL eksik işçilik bildirdiği için 3.550 TL fark prim borcu tahakkuk ettirilen bina inşaatı sahibi, fark prim borcunu bugün ödemek isterse 3.550 TL borç aslı ve 21.743,04 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 25.293,04 TL ödemesi gerekecektir. Özel bina yaptıran bu kişi borcunu yapılandırdığı takdirde; borç aslı: 3.550 TL; TEFE/ÜFE güncellemesi: 2.773,62 TL olmak üzere borç toplamı 6.323,62 TL olacaktır.Yani, şu an var olan borcu 25 bin liradan 6 bin liraya düşecektir. Borcunu 6 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi: 1.106,63 TL 9 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi: 751,81 TL 12 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi: 579,66 TL 18 taksit yaptığı takdirde aylık ödemesi: 404,01 TL’dir.