Advertisement

Emekli olup vergi mükellefiyeti veya şirket ortağı olanlardan yüzde 15 destek primi kesilmektedir. Ancak emekli olup hem vergi mükellefi-şirket ortağı, hem de işçi olandan iki kere destek primi alınması doğru değil

Ali Bey, anonim şirketimizin yönetim kurulu başkanı, SSK'dan emekli olduktan sonra SGDP ile bizde çalışmaya devam ediyor. Ancak emekli maaşından bir kesinti yapılıyormuş. Ankara'dan gelen bilgiye göre, SGK'ya bu konuda dilekçe verirsek emekli maaşından bu kesintinin yapılmayacağı bildirilmiş.
İsmi saklı

Sayın okurum, bu köşeden 13 Haziran 2009 günü "İki temel ilke, tek statüye göre prim ve zorunluluk" diye başlık atmış ve demiştik ki: "Sosyal güvenlik sisteminin epey ilkesi var ama ikisi çok önemli, bunlardan birincisi zorunluluk ve diğeri de teklik. Zorunluluk ilkesi gereğince belli bir faaliyette bulunanlar sigortalı olmak zorundadır. Teklik ilkesi gereğince zorunlu sigortalı olanlar, diğer statü gereğince faaliyette bulunsalar bile bir tek statüye göre prim öderler." İşte bu iki ilke nedeniyle normal çalışanlar gibi emekli olanlardan da iki ayrı türden SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) alınamaz.

ÇALIŞAN EMEKLİ
Bilindiği üzere, 1 Ekim 2008 gününden sonra SGK, emekli çalışanlardan iki tür SGDP almaktadır.
■ Nereden emekli olursa olsun kendi adına işyeri açıp vergi mükellefi olan, limited şirket ortağı olan veya A.Ş. ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanların emekli aylığından yüzde 15 oranında SGDP alınmaktadır. Yüzde 15 oranı 2009 yılı için yüzde 13, 2010 yılı için % 14, 2011 ve sonrası yıllar için ise yüzde 15 oranında uygulanmaktadır.
■ Nereden emekli olursa olsun, özel sektöre ait bir işyerinde işçi olarak işe giren emeklilerin, emekli aylıklarına dokunulmaz ama işyerinden çalışması karşılığı aldığı ücretten yüzde 30 oranında SGDP primi ile yüzde 1 ile yüzde 6.5 arasında kısa vadeli sigorta primi alınmaktadır.
■ Milletvekilleri hariç olmak üzere nereden emekli olursa olsun kamuda işe girenlerin hem emekli aylığı alıp hem de çalışma hakları yoktur. Ya emekli aylıklarını veya çalışmayı tercih etmek zorundadırlar. Öte yandan bir emeklinin hem bir işyerinde çalışması hem de kendi adına vergi mükellefi (veya şirket ortağı) olması mümkündür ama bu emekliden, "İşçi olarak çalışıyorsun, işyerinden aldığın ücretten yüzde 31 oranında SGDP isterim", "Vergi mükellefisin, bu nedenle emekli aylığından yüzde 15 kesinti isterim" demek hakkı SGK'da yoktur.


Torba Kanun bunu daha da güzel hale getirdi

5510 Sayılı Kanunu'nun "Sigortalılık hallerinin birleşmesi" başlıklı 53'üncü maddesine göre, "emekli dahi olunsa önce başlayan sigortalılık devam ettiği sürece sonra başlayan sigortalılık devreye girmez" kuralı vardır. Artık ister normal çalışan olsun isterse emekli çalışan fark etmez, Bağ-Kur'a tabi bir iş yapan SSK'lı işe girerse Bağ-Kur biter, SSK geçerli olur haline geldi. Mesela, başkanınız emekli olduğu ve işyerinizden ücret aldığı için adına SSK'ya SGDP ödeniyorsa, ayrıca Bağ-Kur'lu gibi bir de emekli aylığından kesinti yapılamaz.


SGK genelgesinde açıklamaya da yer verilmiş

SGK tarafından hazırlanan "Sigortalılık Genelgesi" bu hususu güzel açıklamış. Deniyor ki, "4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) SSK ve (b) Bağ-Kur bentlerine tabi hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.

Örnek- 1/3/2003'ten itibaren 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sigortalının 3/6/2011 tarihinde (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2/6/2011'de kaldırılacaktır".


Diş doktoru Sipahi'ye teşekkür

Bloomberg HTTV'deki programımdan çıkınca bir telefon aldım. Diyordu ki, "Ben diş doktoruyum ve devamlı sizi izlerim. Bloomberg HT ekranı TV'de açık durur, 'belki siz çıkarsınız' diye. Ancak, sizi izlerken mesleğim gereği sararmış dişleriniz beni rahatsız ediyor, gelin bu rahatsızlığı giderelim". Gece yarısı bürosuna gittim, 1 saat içinde dişlerimin görüntüsüne ben bile inanamadım. Teşekkürler Doktor Fikret Sipahi Akıncı.


Belge asmama cezası kaldırıldı
İşverenler, her ay çalıştırdıkları işçileri aydak çalışma gün sayısı ve kazançları ile birlikte takip eden ayın 23'üne kadar SGK'ya internet üzerinden gönderirler ve bu belgeyi de tıpkı vergi levhası gibi işçilerin görebileceği yere asarlardı. Asmayanlara da bir asgari ücret, idari para cezası uygulanırdı. Şimdi 6111 Sayılı Kanun ile işyerlerine prim hizmet asma zorunluluğu ve asmayanlara ceza uygulaması kaldırıldı.


Üç yıldan bu yana kan vermiyorum

Kan grubum 0 RH negatif, yani genel olarak herkese kan verebilir ama başka gruplardan kan alamaz. Üç yıldır vermiyorum, sebebi de Kızılay'ın önüme koyduğu formdaki sorular. Öyle sorular var ki sanki aldıkları kanı laboratuvarda tahlil etmeyecekler de benden aldıkları beyana göre temiz diyecekler gibi. Kızılay, formdaki yüz kızartıcı soruları ortadan kaldırıncaya kadar kan vermeyeceğim.