Advertisement

 Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerdeki işe başlama tarihi SGK’dan emeklilik için de başlangıç sayılmalı ama kurum bunu kabul etmiyor. Yargıtay’ın aldığı kararla mahkemelere giderseniz bunu SGK da kabul etmek zorunda kalacak ve hemen emekli olabileceksiniz.

Ali Bey, 1961 doğumluyum. 1983 yılında Almanya’da işçi olarak işe başladım. Türkiye’de hiç hizmetim yok. 2006 yılında SSK’ya yurtdışı borçlanma talep dilekçesi verdim ve 3600 günlük borçlanma yaptım. SSK bana gönderdiği yazıda, 2006 yılından borçlandığım süre olan 10 yıl (3600 gün) geriye götürüp başlangıcın 1996 dedi. Bu başlangıca göre de 60 yaşında, yani 2021 yılında emekli olacağımı söylediler. Bu doğru mu? İsmi saklı Sayın okurum, tüm uluslararası sözleşmelerimizde, aramızda sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerdeki işe başlama tarihlerinin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için de kabul edileceğini yazar ama SGK bunu tam olarak uygulamaz. Bu sebeple sizin 1983 olan Almanya’da işe başlama tarihinizi Türkiye için başlangıç kabul etmemiş. 3600 günlük yurtdışı borçlanmasını, ödeme tarihinizden 3600 gün geriye giderek sanal bir başlangıç tarihi bulmuş.

MAHKEMELER ‘SGK HATALI’ DİYOR
Tıpkı sizin gibi bir vatandaşımız, 01.11.1978 günü Almanya’da işe başlamış ve 10.11.2006 gününe kadar yurtdışında çalışmıştır. Türkiye’ye gelip 5000 günlük borçlanma yapmış ve 10.09.2007 günü borcunu ödemiştir. Bu sigortalı da 01.11.1978 olan Almanya başlangıcına göre emekli olduğunu düşünerek SSK’ya emeklilik dilekçesi vermiştir. Dilekçesi SSK tarafından reddedilmiş ve 20.10.2018 günü emekli olabileceği, zira başlangıcının 20.10.1993 olduğu belirtilmiştir. Çünkü SSK, bu kişi için ödeme tarihi olan 10.09.2007 gününden borçlanma günü olan 5000 gün (13 yıl 10 ay 20 gün) geriye giderek, 20.10.1993 tarihini sanal olarak bulmuştur. Emeklilik talebi reddedilen sigortalı da iş mahkemesinde dava açmış ve yerel mahkemede davayı kazanmıştır. SGK’nın kararı temyiz etmesi üzerine de Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını “SSK haklı” diyerek reddetmiştir. Kararı Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından bozulan hâkim, verdiği kararda direnerek konuyu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşımıştır. Hukuk Genel Kurulu da yerel mahkeme hâkimini haklı bulup Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin kararını bozmuştur. Yani, hem sigortalı hem de hâkim dirayetli tavır ve kararları ile hem SSK’yı hem de ilgili daireyi yenmişlerdir.


İŞTE YARGITAY’IN KARAR ÖRNEĞİ

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E. 2010/10-472
K. 2010/440
T. 29.09.2010
* YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ (Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81. Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun ile Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı)
* HİZMETİN BULUNMAMASI (Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun ile Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı)
* DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE’DE TESCİLİ OLMAYANLAR (506 S. Kanunun Geçici 81. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilebileceği)
* YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI (Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81. Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun ile Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı) 506/m.60, 108, Geç. 81 3201-1/m.5, 6 4447/m.17


Ben aday değilim
Ali üstat, milletvekili aday adaylarını yazmışsınız. Siz aday olmuyor musunuz? Bir sitede CHP’den Ali Tezel’e karşın AK Parti de Resul Kurt kartını sürdü diyor. Vedat İlki
Vedat bey, ben aday olmayacağım. Siyasete girdiğim kısa süre içinde bana göre olmadığını, şu anki konum ve durumumla halkıma daha çok hizmet edebileceğimi gördüm.


Dava, yaşlılık aylığı bağlanması için açıldı
ÖZET: Dava, yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile aylık bağlanması istemine ilişkindir.
Yerel mahkemenin, davacı sigortalının Almanya’da ilk defa sosyal sigorta giriş tarihinin 506 Sayılı Kanun’un 108. maddesine koşut olarak Türk sosyal sigortalarına giriş tarihi olarak kabulü isabetli olup davacı sigortalı hakkında yaşlılık aylığı tahsis koşullarının yurtdışı borçlanma bedelinin ödendiği tarihte yürürlükte 506 Sayılı Kanun’un 4759 Sayılı Kanun ile değişik 60. madde hükmünün uygulanmasını işaret eden Özel Daire bozmasına karşı, yerel mahkemenin daha önce sigortalı olarak Türkiye’de tescili olmayanların 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. maddesinin yürürlük tarihinden sonra, yürürlük tarihinden öncesine ait devreye ilişkin olarak yapacakları borçlanmaların; Geçici 81. madde uygulamasında gözetilmesi gerektiğini benimseyerek yaptığı değerlendirme ve bu değerlendirme sonucu ilk kararında direnmesi usul ve yasaya uygun.