Advertisement

Bu köşenin müdavimleri hatırlayacaklardır. 23.11.2010 günü sizleri "Doğum borçlanmasında SGK tuzağına dikkat edin" diye uyarmıştık. İşte siz, SGK'nın doğum borçlanması tuzağına düşmüşsünüz. Bu sebeple de aslında emeklilik hakkını elde ettiğiniz halde SGK sizi emekli etmemiş. Şimdi SGK'yı dava ederseniz dava sonunda tuzaktan kurtulup emekli olursunuz.

1976 yılında SSK'lı olarak 4 yıl çalıştım. Şu an 51 yaşındayım. Yaştan emekli olabilmek için 01.05.2006 tarihi itibarıyla SSK İsteğe Bağlı primi ödemeye başladım. 5510 sayılı yasa gereği 01.10.2008 tarihinden 28.09.2010 tarihine kadar 718 gün Bağ-Kur'lu olarak (İsteğe Bağlı) prim ödedim.
Küçükçekmece Sigorta Merkezi'ne analık borçlanması yaparak hemen emekli olmak istedim. Burada bana 541 gün borçlanacağım halde "Fazla ödeyin" denilerek 554 gün ödettiler. Bu hesapları yapmayı ve analık borçlanmasının Bağ-Kur sayısına katılacağını bilmediğimden (çünkü SSK hizmetinden sonra doğum yaptığımdan Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceğini bilmem mümkün değildi) Unkapanı Merkezi'ne yaptığım emekli müracaatım reddedildi. Analık borçlanmasını yaparken maddi gücüm olmadığından ablamın, babamızdan aldığı emekli maaşından kredi çektirerek 4500 TL ödedim. Borçlandırma yasaları, benim bildiğim kişilere emekli olabilmeleri için verilmiş imkânlardır. Ancak ben ne SSK'dan ne de Bağ-Kur'dan emekli olabiliyorum. Kurumlar birleştiği halde mümkün değil. Son 7 yıldaki Bağ-Kur hizmetim 1272 gün olduğundan bunun 554 gün analık borçlanmasından 13 gününün iptali için Küçükçekmece Sigorta Merkezi'ne dilekçe verdim. 6 aydır gelinen nokta şöyle:
Küçükçekmece, Ankara Sigorta Tescil ve Hizmet Dairesi'ne emekliliğimin kabul edilmesi için 6 kişiyi kapsayan dilekçe yollamış. Kabul edilirse emekli olabilecekmişim ama Küçükçekmece'den "Yüzde 80 kabul edilmeyecek" dediler. Şu an sağlık sigortam yok. 6 aydır üzüntü nedeniyle mide rahatsızlığımdan ağzımda yaralar çıktı. Bağışıklık sistemim düşmüş vaziyette. Bundan dolayı uzun süreli grip geçirdim. Burnumda konka büyümesi var, operasyonla küçültülmesi gerekiyormuş. Benim sağlık sigortam yok. Param da yok. Benim ve benim gibilerin mağduriyeti ne olacak?
G.Gideren

Amaç, sizleri daha geç emekli etmekti
Kanuna göre, doğum borçlanması yapabilmek için SSK'lı çalışırken doğum yapmış olmak gerekiyor ve bu sebeple borçlanılan sürelerin de SSK'lı gibi değerlendirilmesi yasa gereğidir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğum borçlanması yapanlara yeni bir tuzak hazırladı ve borçlanma dilekçesi verirken, "Bağ-Kur'lu veya isteğe bağlı Bağ-Kur'lu olanların ödedikleri süreleri Bağ-Kur'lu sayacağım" dedi. Amacı da sizleri daha geç emekli etmektir.

2010'A KADAR SSK'DAN SAYILIYORDU
Doğum borçlanmasıyla ilgili olarak SGK tarafından hazırlanan 2008/111 Sayılı Hizmet Borçlanma İşlemleri Genelgesi'nde, "2008 yılı ekim ayı başından önce geçen ve bu tarihten sonra borçlanılan sürelerle bu sürelere ait kazançlar 5510 Sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir" denilmek suretiyle doğum borçlanma sürelerinin 4/A (SSK'lı olarak) sigortalılık süresinden sayılacağı belirtilmiştir.
Bu konuda SGK memurları yanlışlık yapmasın diye de konuyu örneklendirmişlerdi. Genelgedeki örnekte, "Son sigortalılığı 4/B (Bağ-Kur) olan sigortalının doğum borçlanması yapması halinde borçlandığı süreler kazanç ve hizmet olarak 4/A (SSK) kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilir" denilmişti.

SGK, 2010 YILINDA TUZAK KURDU
SSK'lıların (4/A) sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra 300 gün içinde doğum yapma şartı konusunda kaybettiği mahkemeler sonrasında geri adım atan Sosyal Güvenlik Kurumu, 300 gün şartını kaldırdı ve bunu 2010/106 sayılı yeni Hizmet Borçlanma İşlemleri Genelgesi'yle duyurdu. Fakat bu genelgeyle kadınlara tuzak hazırlandı. Buna göre; doğum borçlanmasının statüsünün, sigortalının borçlandığı tarihteki sigortalılık statüsü olacağı, zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden doğum borçlanması yapanların, borçlandırılan doğum sürelerinin 4/B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık olarak değerlendirileceği de eklendi. Öte yandan ilk genelgede SSK'lı sayılacağı yönündeki bölümün kaldırıldığı da yeni genelgede öne çıkarılmıştır.

 

7 yıl kuralına dikkat çekmiştik
SGK'nın yeni borçlanma genelgesiyle kadınların doğum borçlanması yaparken, SSK'lı çalışıyor olması gerekir. Aksi halde SSK'dan değil, Bağ-Kur'dan emekli olma riski vardır. Bilindiği üzere, Hizmet Birleştirme Kanunu'na göre, emekliliğe esas sigortalılığın tespitinde, sigortalıların geriye doğru prim ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınmakta, aylığın bağlanıp ödenmesi, bu süre içinde fiili hizmet süresi fazla olan statüden yapılmaktadır.
Doğumun orta yaşlarda gerçekleşmesi halinde borçlanma yapılması durumunda son yedi yıl hesabında dikkate alınması söz konusu olabilir. Şu an isteğe bağlı sigortalı olduğu için doğum borçlanması 4/B (Bağ-Kur) statüsü olarak değerlendirilecek olanlar buna özellikle dikkate etmelidirler.
Ancak, SSK (4/A) emeklilik şartlarından emekli olamayan sigortalılar, isteğe bağlı sigortaya son verip bir işte çalışmaya başlayarak 4/A sigortalısı olur ve sonrasında doğum borçlanması talep ederlerse, borçlanılan süreler 4/A sigortalılık sürelerinden sayılacağından emeklilik şartlarından olumsuz etkilenmezler. Yoksa, mahkeme yolu dışında SGK'dan emekli olamazlar. Siz de şimdi SGK'nın reddettiği emeklilik talebinizin kabulü için iş mahkemesinde tespit davası açmanız gerekiyor. Gidin davanızı açın ve SGK'nın size kurduğu tuzaktan kurtulun.