Advertisement

Eskiden kamu görevlileri, hastalanmaları halinde başka il veya ilçeye sevk edildiklerinde Harcırah Kanunu'na göre para alırlar ve gerçek bilet ücretleri ödenirdi. Artık SGK ve SUT kapsamına alınan memurlara 6-12 lira gibi komik harcırah ve gerçek olmayan bilet ücretlerinden ödeme yapılıyor

Eşimin rahatsızlığından dolayı Ankara GATA'da tedavimiz devam ederken TSK sistemi SGK'ya devrolundu. Önceleri sevkle GATA'ya gidiyorduk, devirden sonra devlet hastanesinden sevk alarak GATA ya gitmeye başladık. Döndüğümüzde sağlık ve yol giderlerinin karşılanabilmesi için SGK Bandırma şubesinden 4 ay sonra 88 lira ödeme yapıldı. Bunun üzerine SGK internet sitesi bilgi edinme servisine yazı yazdım. Gelen cevapta, SGK (SUT) eki madde 5'e göre en yakın 3. kademe sağlık kuruluşunun olduğu yere (yani Balıkesir Üniversitesi'ne) göre ödeme yapıldığı yazılıydı. Devam eden tedavilerde bu durumla ilgili bir madde var mı? Şu anda tüm masrafı kendim karşılayarak tedaviye devam ediyorum, ekonomik olarak beni yıpranıyorum. SGK, Balıkesir Üniversitesi ne gitmemizi söylüyor, eşimin tedavisi ise GATA da devam ediyor. Bir de orada yapılan çoğu tetkik üniversitede yapılamıyor; bize tavsiyeniz ne olur? (İsmi saklı)

Kamu görevlileri artık SUT'a girdi

Memurlar yani kamu görevlileri SGK kapsamına alınınca, SUT gereğince sevk halinde yolluk almaya başladılar. Bu rakamlar ise komik denecek kadar düşüktür. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereğince gündelik ücret;İl dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100-0.061954= 6.20 lira, İller arası sevklerde ise 200x0.061954= 12.40 lira olarak ödenmektedir.

 

Kamu görevlileri sevkte yüksek harcırah alırlardı

Sayın okurum, kamu görevlileri SGK, yani SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamına alınıncaya kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince sevk yolluğu alırlardı. Mesela, geçmişte kamu görevlilerinin derece ve kademelerine göre sevk halinde aldıkları gündelik
rakamları aşağıdaki gibiydi.

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar               34.5 
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar        31.5
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar           29
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                 26.5
e) Aylık/kadro derecesi 5-1 5 olanlar                                                              25.5

 

Yol gideri almak için hangi şartlar gerekli?
Yol ve gündelik gideri ödenebilmesi için;
a) Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,
b) Sevkin, kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,
c) Sevkin, SUT eki "Hasta sevk formu"nda (EK-4/A) istenilen bilgi ve onayların yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması,

ç) Sevkin yapıldığı gün dahil 3 (üç) işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması gerekiyor.

Bazı hallerde gerçek rakam da ödenebiliyor
Aşağıda sayılan hallerde sevk edilen yer üzerinden yol gideri karşılanır.
a) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevkler,
b) Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
c) Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
ç) Uzuv replantasyonu amacı ile yapılan sevkler.
Buna göre sizin sevkinizde de isim verilerek "GATA'ya sevki" denmişse gerçek yol giderleri ödenmelidir.