Advertisement

Bu köşeden çok sayıda KEY yazısı okudunuz. İlk KEY tasfiye yazısından sonra ellerinde liste olduğu halde para bulamayanlar yeni bir kanun daha çıkarıp dava açma süresini 31 Mart 2011 gününe çekmişlerdi. Şimdi bu süre de doldu ve işçi ve memurlar ile emekliler için dava açma süresi başladı...

657 sayılı Kanun’a tabi devlet memurları idareyi ve SGK’yı hasım göstererek KEY ödemeleri ile ilgili İş Mahkemeleri’nde dava açabilme hakkına sahip midir? Yoksa idare hasım olacağından İdare Mahkemesi’nde mi dava açılmalıdır? Av. İpek BİLGE
01.01.1987 günü uygulanmaya başlanılan 3320 sayılı “Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılması hakkındaki kanun” gereğince 9 kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni, işçileri için ve tüm devlet çalışanları işçi işverenleri işçi ücretinden kesinti yapmaksızın herkes için eşit tutarda yardım yapacaklardı. Her bir çalışan için aylık ödeme rakamlarının toplamı da ilk başladığı günden bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY, 6 TL 15 kuruştur.

KEY’İN TASFİYE SÜRECİ
5664 sayılı KEY’in Tasfiyesi ile İlgili Kanun gereğince, 28 Temmuz 2008’de ilk liste yayınlandı; bu tarihe kadar adı olmayanlar ile parası eksik olanlar itiraz ettiler. Sonrasında 28 Aralık 2008 günü itirazcılar için 2’nci liste yayınlanacaktı ki bir kanun ile 28 Haziran 2009’a attılar. Biz de sayaç başlattık ve mahkemeye gidilmesi için dilekçe yayınlayacağız dedik. Haklarınızı almayın diye bir kanun daha çıkardılar ve işi Haziran 2010’dan başlayarak 31 Mart 2011’e kadar üç aylık sürelerde liste yayınlayacağız dediler ama beceremediler.

5664 SAYILI KANUN’UN 5’İNCİ MADDESİ
5664 sayılı kanunun çeşitli kanunlarla değiştirilmiş 5’inci maddesine göre; “...Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010’da sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde bankaya gönderir. 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderir. Son liste 31/3/2011’e kadar EGYO’ya gönderilir. Bankaca bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir...” şeklindedir. Artık süre bitti ve sıra davaya geldi. 

 

Parasını almayan ya da eksik alan idari yargıya
KEY parasını hiç almamış veya eksik almış devlet memurları davalarını idari yargı yerlerinde, açmak zorundadır. İdari yargıdaki 60 günlük süre de önemlidir. Esasen 31.03.2011’den itibaren 60 gün içinde dava açılması gerektiğini düşünmekle birlikte, davalı idarelere önce bir dilekçe yazıp gelecek veya gelmeyecek cevaba göre 60 günlük dava açma süresi yaratmanın daha yerinde olacağı ortadadır. KEY alacağı olduğunu düşünen-bilen işçi emeklileri ve işçiler için ise dava açma yeri İş Mahkemeleri’dir. İş Mahkemeleri’nde dava açmak için 60 günlük süre yaratmanın gereği yoktur. 31.03.2011 gününden itibaren dava açılabilir.
 

DAVADA MUHATAP SORUNU
Açılacak davada kimin hasım gösterileceği ise ayrı bir sorundur. İlk listeleri hazırlama görevi, memurlar için çalıştıkları kamu kurumları; işçiler için ise SGK’dır. Listeleri kontrol görevi Emlak Bankası’nda ve parayı ödeme yükümlülüğü EGYO’dadır. Şayet, işçiler için SGK’yı dava edersek SGK’dan para tahsil etmek mümkün olur mu bilmiyorum. Memurlar için kamu kurumları dava edilse de ödeme makamı EGYO olduğuna göre EGYO da mutlaka dava edilmelidir. Yani, işçiler ve emeklileri için SGK ile birlikte EGYO, memurlar için kamu kurumları ile EGYO dava edilmelidir. Esasen, değiştirilen KEY Tasfiye Kanunu gereğince 31.03.2010 gününden itibaren her 3 ayda bir liste yayınlanması gerekirdi ama Emlak Bankası ve EGYO para bulamadığı için ellerinde liste olduğu halde yayınlamadılar. Sorun listelerde değil maalesef KEY için para bulamadılar. En son KEY paraları ile EGYO tarafından kurulmuş olan TOKİ’nin elindeki Ali Sami Yen Stadı’nı satıp gelecek parayı dağıtacaklardı ama peşin para ile satamadılar.

 

KIRMIZI PASAPORT ŞAŞIRTMADI
Son Anayasa değişikliği ile sayıları artırılan, başka hâkimlere verilmeyen kırmızı pasaport hakkı başlatılan, milletvekilleri gibi hem çalışırken hem de emekli olunca sınırsız ve ceplerinden ödeme yapmadan sağlık hizmeti kapsamına alınan Anayasa Mahkemesi, son verdiği kararla beni şaşırtmadı. Memur desen memur değil, işçi desen işçi değil iki arada bir derede kölelik düzenlemeleriyle çalışan 657 sayılı Kanun’un 4/C’ye tabi çalışanları için Anayasa Mahkemesi, “Anayasa’ya aykırılık yoktur” dedi.

EMEKLİLİK KİTABI ÇIKTI
Murat Göktaş, Erden Çakar ve Murat Özdamar tarafından hazırlanan, “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik ve Primsiz Rejim” isimli kitap, Yaklaşım Yayınları tarafından piyasaya çıkarıldı. İçinde, tüm sosyal yardım uygulamaları ile emeklilik uygulama ve sorunlarına değinilmiş. İhtiyacınız olacak bir kitap.