Advertisement

08.09.1976 gününden önce işe girmiş erkekler ile 08.09.1981 gününden önce işe girmiş kadınlar 5000 günü tamamladıkları anda yaşa bağlı olmadan emekli olabilecekleri gibi 3600 gün sayısıyla kademeye tabi olmadan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar

Ali Bey, 1971 yılında SSK'lı oldum ve şu an 3670 günüm var. SSK Kadıköy'e emeklilik için dilekçe verdim ancak bana "60 yaşında emekli olacaksın" dediler. Dilekçemi de almadılar. İsmi saklı
Sayın okurum, hiçbir kamu kurum kuruluşunun emeklilik dilekçesi almama diye bir durumu yok. Suç işlemişler. Esasen dilekçeni almaları ve emeklilik şartlarını tamamlamışsan emekli etmeleri, tamamlamamışsan da dilekçene 60 gün içinde cevap verip ret yazısı göndermeleri gerekirdi. Yani, devlet daireleri ağızla değil yazıyla iş yapmak zorundadır.

EMEKLİLİK YAŞININ KISA TARİHÇESİ
Çalışanların emekliliklerinin geciktirilmesi işi son dönemde ilk kez, 1987 yılında 3395 Sayılı Kanun ile Turgut Özal hükümetince emeklilikte belirli bir süre prim ödeme ve belirli bir süre sigortalı olma şartının yanında belirli bir yaşı tamamlama şartıyla başlatılmıştı. 1992 yılında ise 3774 Sayılı Kanun ile Süleyman Demirel hükümetince emeklilikte "yaş" şartı tamamen kaldırıldı.
08.09.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan, DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümetince TBMM'den geçirilen 4447 Sayılı Kanun ile emeklilikte "yaş" şartı yeniden konuldu ve eski çalışanlar için "kademe" getirildi.
4447 Sayılı Kanun'un eski çalışanlarla ilgili "kademeleri" Anayasa Mahkemesi'nce iptal
edildi. TBMM iptal edilen bu "kademeler"le ilgili yeni bir düzenleme yaparak 23.05.2002 tarihinden geçerli olan 4759 Sayılı Kanun'u 01.06.2002 günkü Resmi Gazete'de yayınladı. Ardından 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için yeni bir emeklilik zamanı belli edilmiş ve kademeler getirilmiştir. Buna göre,
■ 08.09.1999 gününden önce işe girenler için ayrı bir emeklilik zamanı,
■ 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler için ayrı bir emeklilik zamanı,
■ 01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise daha başka bir emeklilik zamanı hesaplaması yapılmaktadır.

 

08.09.1976 gününden önce işe girmiş erkeklerin durumu
4/A statüsünden emekli olacaklar, aşağıda açıklanan durumlara göre tespit edilen şartlarla emekli edileceklerdir.
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun'un Geçici 81. Maddesi'nin "A" bendine göre (Anayasa Mahkemesi'nin İptal Etmediği Bent);

■ 08.09.1999 tarihi itibarıyla 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar (08.09.1976 ve daha önce sigortalı olanlar) eskiden olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde "yaş"a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Ayrıca 3600 gün sayısıyla 55 yaşını tamamlayıp 56 yaşından gün aldıkları doğum günlerinde de emekli olabilirler. Bu tür emeklilikte 3600 günün ne zaman tamamlandığının önemi yoktur.

 

Müsteşar, katili ziyarete gitmiş. Umarım doğru değildir
Muğla SGK İl Müdürü Naci Şahin'i, kendisine bağlı satın alma şefi vurmuştu. İddialara göre de "katil", Naci Şahin'i vurduktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir'i telefonla arayıp, "Vurdum onu" demiş ve 1.5 saate yakın telefonla müsteşarla konuşmuş. Katili teslime ikna eden de Birol Aydemir'miş. Bu arada "katil", müsteşarın babasının eskiden öğrencisiymiş. Yozgat'taki Şahin'in cenaze törenine tüm Türkiye'den dostları, mesai arkadaşları, SGK Başkanı Emin Zararsız geldiği halde müdürünü kaybeden Çalışma Bakanı ile müsteşarı cenazeye gelmediler. Orada olmalarını beklerdim. Bütün SGK oradaydı, sadece bakan ve müsteşar yoktu. Şimdi de "Dün Muğla'ya giden müsteşar, katili ziyaret etmiş" diyorlar. Umarım doğru değildir.

 

İşsizlikte 2023 vizyonu yüzde 5'in altına inmek
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, ''Ekonomik olarak bir puanlık büyümemiz demek, aşağı yukarı yüzde yarımlık bir istihdam demektir. Bu ise 100 ile 120 bin insanın istihdam edilmesi anlamına gelir'' dedi. Dinçer, ''Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı''nın açılışında 2008 yılında yüzde 10,5 civarında olan işsizlik oranlarının 2009 yılı sonu itibariyle yüzde 14'ün üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı. Geçtiğimiz yıl bir milyon 317 bin insana istihdam sağladıklarını vurgulayan Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, "Yüzde 8,9'luk büyüme göz önüne alındığında bu bir puanlık ekonomik büyüme karşılığı aşağı yukarı 148 bin istihdam sağlandığı anlamına geliyor.

TEDBİRLERLE
Bütün bu tedbirleri alacağımızı var sayarak 2023 vizyonunu belirlerken işsizlik oranını yüzde 5'lerin altına inecek şekilde tasarlayıp stratejiler tespit etmeyi düşünüyoruz'' diye konuştu.